Debat: Drop besparelserne på CFU

27. september 2023

En besparelse på centrene for undervisningsmidler forekommer ret hovedløs, hvis man ønsker at skabe en mere praksisnær og varieret undervisning i skolen, skriver Gordon Ørskov Madsen.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

For to uger siden præsenterede regeringen sit finanslovsforslag. Et af de lidt oversete elementer i forslaget er, at man vil skære professionshøjskolernes Centre for Undervisningsmidler (CFU) med hele 41,8 millioner kroner. Centrene, som der findes seks af i landet, udlånte sidste skoleår to millioner analoge undervisningsmaterialer til landets skoler, og faktisk er materialerne så populære, at antallet af udlån stiger – sidste skoleår med syv procent. De spiller i dag en afgørende rolle i at skabe en skole, der ikke kun foregår på de digitale platforme, men også i den fysiske virkelighed.

Men nu foreslår regeringen altså at skære, hvad der svarer til ca. 20 procent af CFU’ernes bevilling. Det står i skærende kontrast til børne- og undervisningsministerens ønske om at skabe en skole med mere vægt på den praktiske dimension i fagene. Det er et ønske, som vi deler i Danmarks Lærerforening.

Men skal vi lykkes med den mission, kræver det altså gode undervisningsmaterialer. Og her spiller CFU i dag en helt central rolle som udlåner og formidler af både analoge og digitale undervisningsmaterialer af høj kvalitet. En besparelse på CFU’erne forekommer derfor ret hovedløs, hvis man – som regeringen – ønsker at skabe en mere praksisnær og varieret undervisning i skolen.

CFU har længe været en stærk modvægt til de lettilgængelige færdigpakkede forløb på de store forlags kommercielle digitale undervisningsplatforme. Man kan frygte, at et svækket CFU for eleverne vil betyde mere tid på Chromebooken – og mindre tid med bøger og andre analoge materialer.

Regeringen ønsker mindre skærmtid i folkeskolen. Jeg er ret sikker på, at en beskæring af CFU vil have den modsatte effekt.

Som nævnt før kan besparelserne ikke forklares med, at CFU’erne er blevet mindre populære, for det stik modsatte er tilfældet. I seneste skoleår udlånte CFU analoge undervisningsmaterialer til 85 pct. af alle landets skoler og udlånene er i vækst. At spare på en succeshistorie virker på alle måder besynderligt og malplaceret.

Dertil kommer, at CFU’erne ikke blot hjælper lærerne med at skabe en varieret og motiverende undervisning – de er også med til at skabe en folkeskole i geografisk balance. Gennem CFU’erne sikres kommuner og skoler i landets yderområder nemlig adgang til materialer af en høj kvalitet, ofte også med en lokal dimension.

Det skurrer derfor gevaldigt i ørene, når regeringen i finansloven på den ene side ønsker at tilgodese landdistrikterne, men på den anden side vil skære store dele af de lokalt forankrede materialesamlinger, der bruges i undervisningen over hele i landet, ned.  

Min opfordring til regeringen er derfor klar: Fjern den foreslåede besparelse på CFU. Den står fuldstændig i modsætning til en mere varieret undervisning og skoler med gode fysiske undervisningsmaterialer – over alt i landet.

Indlægget er bragt i Jyllands-Posten den 24. september 2023.