Debat: Folkeskolen skal have større fokus på de unges trivsel

22. august 2022

Vi skal samarbejde om at sætte ind over for mistrivsel, skriver formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen og stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/Headspace Danmark Poul Nyrup Rasmussen i dette fælles debatindlæg.

Det har længe stået klart, hvor skidt det står til med trivslen blandt de danske børn, og det ser værre og værre ud, hver gang man måler på det. Det kan og må ikke blive ved. Børn og unge risikerer at slæbe deres problemer med langt op i voksenlivet og spilde de år, der skulle være nogle af de bedste i livet.

Der skal sættes ind over for mistrivslen, og der skal sættes ind tidligere. Og hvorfor ikke begynde allerede i folkeskolen, hvor børn og unge bruger mange af deres vågne timer, og hvor man har en unik mulighed for at skabe forandring, fællesskaber og glæde.

I folkeskolens fællesskab mødes vores børn og unge og knytter varige og vigtige relationer til både kammerater og lærere.

Folkeskolen rummer et stort potentiale i at forebygge mistrivsel og sikre, at flere unge kommer godt videre i livet - men det kommer ikke af sig selv. Det forudsætter, at der er tid og rum til at understøtte fællesskabet og hjælpe de børn, der har særlige behov. Og det kræver, at der er ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven.

Derfor går Danmarks Lærerforening og Headspace nu sammen om en række konferencer landet over, der skal ruste lærerne til arbejdet med trivslen og i fællesskab udvikle nye værktøjer til at arbejde med trivsel i samarbejde med eleverne ude på skolerne rundtomkring i landet.

Vi har en unik mulighed for at arbejde målrettet med trivslen og give den et boost her i perioden efter corona, hvor eleverne er vendt tilbage til helt normal undervisning igen. Og folkeskolen skal rumme langt mere end blot det faglige element og de målbare resultater, der desværre alt for ofte fører til præstationspres og karakterræs, hvis de står alene.

Ingen mennesker kan præstere, hvis de ikke trives, så trivsel skal fylde langt mere i skolerne, end det gør i dag. Og lige så vigtigt er det at sørge for, at vores børn og unge får redskaberne til at kunne sætte ord på deres trivsel, og at de bedre bliver i stand til at håndtere deres egen trivsel både for sig selv og sammen med andre.

Det et fint, at regering og Folketing har fokus på en høj faglighed i folkeskolen.

Sagen er bare, at en høj faglighed ikke kommer af sig selv - den går hånd i hånd med trivsel, og hvis vores børn og unge mistrives, kommer vi aldrig i nærheden af at kunne give dem de nødvendige færdigheder og kundskaber.

Derfor er det afgørende, at politikerne også tænker i at investere i at forebygge mistrivslen, eksempelvis ved at sikre specialpædagogiske kompetencer på skolerne og flere timer med to lærere, der kan nå rundt om alle børn, skabe de vigtige, stærke relationer og understøtte fællesskabet.

Endelig må vi ikke glemme samarbejdet med forældrene. Folkeskolen kan ikke løse alle udfordringerne selv. Det skal ske i et samspil med forældrene og naturligvis med de unge selv, og dem har Headspace god kontakt til i centrene over hele landet.

Når vi alle arbejder sammen, kan vi lykkes.

Men det starter med, at vi anerkender udfordringen, tager den alvorligt og sætter børnenes trivsel i fokus allerede i folkeskolen.

Ingen mennesker kan præstere, hvis de ikke trives.

Indlægget er bragt i Politiken d. 21. august 2022.