Debat: Handlingsplan må sikre lærere til folkeskolen

25. april 2022

I dette debatindlæg folder formand Gordon Ørskov Madsen sine tanker om en national handleplan for lærergerningen ud. Indlægget er bragt i Avisen Danmark.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening

 

Vi ved fra den pædagogiske forskning, at dygtige og veluddannede lærere i folkeskolen er den vigtigste faktor for at sikre elevernes udbytte af undervisningen. Så meget desto mere bekymrende er det, at vi i folkeskolen i stigende grad mangler uddannede lærere til at stå for den daglige undervisning. En alt for stor del af undervisningen i folkeskolen varetages i dag af personer, der har grundskolen eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Og tallet har været stigende i en årrække.

 

En ny undersøgelse fra AE-rådet viser, at fire ud af 10 af de lærere, der blev færdiguddannet i 2015, var ansat uden for folkeskolen fem år efter. Tallet bør få alle alarmklokker til at ringe. Det er nødvendigt med en national handlingsplan, der ikke alene skal sikre flere ansøgere til læreruddannelse, men også gøre det attraktivt for uddannede lærere at undervise i folkeskolen, så den negative udvikling kan vendes f.eks. inden år 2030. Ellers vil vi på længere sigt få problemer med at opretholde en stærk folkeskole med høj kvalitet i undervisningen.

 

Mit konkrete forslag til, hvad en handlingsplan bør indeholde, kunne være:

  • Vi skal styrke rekrutteringen til læreruddannelsen, så ansøgertallet stiger.
  • Kvaliteten på læreruddannelsen skal hæves, så færre studerende falder fra undervejs, og de nyuddannede lærere bliver bedre rustet til at møde folkeskolens udfordringer.
  • De studerende skal have flere undervisningstimer og langt bedre praktik.
  • Koblingen mellem uddannelsens teori og praksis skal styrkes bl.a. ved at etablere uddannelsesskoler, hvor lærere underviser både i folkeskolen og på læreruddannelsen.
  • Alle nyuddannede lærere skal tilbydes en lærerstartsordning, så de får en god begyndelse på lærerlivet.
  • Lærerne skal sikres bedre rammer for undervisningen og muligheder for støtte i udfordret lærerarbejde, f.eks. ift. inklusion
  • Alle lærere skal have muligheder for løbende kompetenceudvikling.
  • Der skal sikres mulige karriereveje i faget.
  • Ældre lærere skal sikres bedre seniorordninger for at fastholde dem længere tid i faget
  • Der bør gøres en særlig indsats for at rekruttere lærere, som har forladt folkeskolen, tilbage igen.

 

Udsigten til mangel på uddannede lærere i folkeskolen er så alvorlig, at vi bør se på hele kæden, og skrue på alle de håndtag, vi har mulighed for at skrue på. Derfor bør vi indgå et samarbejde om at sikre flere lærere i folkeskolen i fremtiden. Hvis alle virkemidler skal i brug, er det afgørende, at alle skolens parter påtager sig et fælles ansvar.

 

Folkeskolen er Danmarks vigtigste samfundsinstitution. Hvis vi skal fastholde skolens store betydning for samfundets sammenhængskraft, må vi sikre, at det bliver en attraktiv arbejdsplads både for nyuddannede og mere erfarne lærere. Vi mangler muligvis ikke læreruddannede i Danmark – men vi mangler dem i folkeskolen. Den udvikling skal vendes. Derfor må alle parter i fællesskab lave en handlingsplan for, hvordan vi sikrer kvalificerede lærere til fremtidens folkeskole. Mit udspil her kunne danne udgangspunkt for et videre samarbejde.

Indlægget er bragt i Avisen Danmark 24/4-2022.