DLF: Børn i mistrivsel skal have hurtig og rigtig hjælp gennem skolepsykologer med lærerbaggrund

21. juni 2023

Markant flere skolebørn har brug for hjælp fra PPR, og den stigende efterspørgsel resulterer i lange ventetider, viser ny kortlægning fra EVA. Danmarks Lærerforening foreslår en ny skolepsykolog-uddannelse, der kan lette presset på PPR.

Der er pres på den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne, viser en ny kortlægning fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. Antallet af børn og unge, der har brug for hjælp og støtte i skolen, stiger hastigt, og det medfører lange ventetider i PPR.

Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, ser med alvor på udviklingen. Han påpeger, at manglen på forebyggende indsatser og tilstrækkelig hjælp og støtte til elever med særlige behov har store konsekvenser – ikke bare for de enkelte børn og familier, men for hele skolen og undervisningen:

”Vi står i en situation på skolerne, hvor flere og flere elever har brug for hjælp, men hvor vi alt for ofte skal vente alt for længe, før den hjælp kommer. Vi ved, at forebyggende indsatser, hvor vi sætter tidligt ind, virker. Alligevel ender vi i mange tilfælde med først at sætte ind, når mistrivslen har udviklet sig og kræver omfattende indsatser," siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. 

Han påpeger, at det hurtigt ender med at blive meget dyrt, både menneskeligt og samfundsøkonomisk, når skolerne ikke har mulighed for at sætte ind med de forebyggende tiltag, der modvirker mistrivslen.

Danmarks Lærerforening foreslår, at PPR tilføres ressourcer, der kan afhjælpe de lange ventelister og skabe bedre muligheder for at lykkes med opgaven. Samtidig foreslår DLF-formanden, at der indføres en ny skolepsykolog-overbygning til lærere, så PPR kan få erfarne medarbejdere med indgående kendskab til undervisningen og skolens praksis. 

”Lærerne er frustrerede over, at den hjælp, der kommer fra PPR, kommer for sent og er svær at bruge i undervisningen. Hjælpen skal komme hurtige og simpelthen give bedre mening i skolens praksis,” siger Gordon Ørskov Madsen, og fortsætter:

”Her er det en kæmpe fordel, hvis PPR-medarbejderne har konkret erfaring med at undervise fra arbejdet som lærer i folkeskolen. Vi foreslår derfor en ny skolepsykologuddannelse, hvor praktisk lærererfaring er en del af adgangskravet. Det vil både kunne lette noget af presset på PPR og sikre, at hjælpen kan bruges helt ind i undervisningen.”