DLF, BUPL og DSR: Ny lov om arbejdsskader er urimelig og diskriminerende

16. november 2023

Lærere, pædagoger og sygeplejersker kan miste erstatninger i millionklassen med ny lov om arbejdsskader. Det skal laves om, skriver DLF, BUPL og DSR i dette fælles debatindlæg.

Af Thomas Andreasen, formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening, Lasse Bjerg Jørgensen, medlem af forretningsudvalget i BUPL, og Harun Demirtas, 1. næstforperson i Dansk Sygeplejeråd.

Sidste år vedtog man politisk en arbejdsskadereform for at forbedre arbejdsskadesystemet.

Nu behandler Folketinget det lovforslag, der udmønter reformen. Her vil man som noget nyt fastsætte erstatninger for arbejdsskader ved at se på det bedste indtjeningsår i de sidste fem år før skaden - uanset om det afspejler den tilskadekomnes reelle indtjeningsevne.

Dermed kan nogle tilskadekomne få arbitrært høje erstatninger, hvis de for eksempel ét år har fået en enkeltstående lønbonus.

Og omvendt betyder det, at mange pædagoger, lærere og sygeplejersker vil stå markant ringere, hvis uheldet er ude.

Politikerne vil nemlig finansiere hele reformen ved at forringe forholdene for deltidsansatte, som der er mange af i vores tre faggrupper – ligesom det er skidt nyt for ligestillingen, da kvinder i højere grad end mænd er ansat på deltid.

Lad os give et eksempel: En pædagog, lærer eller sygeplejerske i midten af 30’erne vælger i en periode på mere end fem år at arbejde på nedsat tid for at få et travlt børnefamilieliv til at gå op.

Medarbejderen får en hjernerystelse på arbejdet og må derfor gå yderligere ned i tid – denne medarbejder står med loven til at miste erstatningsbeløb i millionklassen frem til folkepensionsalderen.

Det mener vi, er dybt urimeligt. Man straffer i vores øjne de deltidsansatte, og lader dem betale gildet for resten af arbejdsskadeområdet.

De beregningsprincipper for erstatning til deltidsansatte, der gælder i dag, er langt mere fair og uden kønsmæssig slagside. Hvis politikerne ændrer dem med det aktuelle lovforslag, bør de som minimum undtage de medarbejdere, der er ansat på deltid i en midlertidig periode, for for eksempel at have mere tid til et familieliv med små børn.

Vores klare budskab fra BUPL, DLF og DSR til politikerne på Christiansborg er derfor: Jeres lovforslag er urimeligt og diskriminerende – det er I nødt til at rette op på.

Debatindlægget er bragt i Altinget d. 16. november 2023.