DLF: Folkeskoleaftale tager ikke livtag med skolens hovedproblemer

19. marts 2024

Trods flere gode elementer mangler den nye folkeskoleaftale at forholde sig til de store udfordringer, lærere, forældre og elever står overfor. Det mener DLF-formand Gordon Ørskov Madsen, der kalder aftalens finansiering ”urealistisk”.

Regeringen og forligskredsen har tirsdag præsenteret en ny aftale for folkeskolen. Aftalen skruer ned for styringen og giver rum til mere lokal frihed. Samtidig investerer politikerne i flere faglokaler og bøger.

 

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, fremhæver, at aftalen rummer flere gode elementer, men understreger samtidig, at der mangler løsninger på de helt store problemer, folkeskolen står overfor.

 

”Aftalen tager ikke livtag med de store problemer, som lærere, forældre og elever står overfor i dag. Inklusionsudfordringerne er ikke løst med de greb, der ligger i aftalen, og den enkelte skole får ikke styrket økonomien. De frustrationer, vi ser på skolerne lige nu, bliver ikke mindre af det her,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF.

 

Han påpeger, at politikerne gerne har villet lytte til skolens parter, når det har handlet om aftalens delelementer, og at forligskredsen har inddraget Sammen om Skolen-partnerskabet løbende. Men han oplever, at forligskredsen har lukket øjnene for de udfordringer, der for alvor fylder i skolens hverdag.

 

”Ministeren og forligskredsen har lyttet et stykke ad vejen, og der er kommet flere gode elementer med. Prøvetrykket falder, vi skal have fornyet fagene, lærerne får mulighed for at tage en psykologfaglig overbygning, og vi får en timebank, der kan sætte en mere sikker ramme om økonomien i skolen. Det skal vi arbejde videre på. Det rykker bare ikke ved skolens hovedproblemer,” siger DLF-formanden.

 

Gordon Ørskov Madsen fremhæver gentagne besparelser i kommunerne og den stigende andel af elever, der mistrives eller har behov for specialpædagogiske tilbud som nogle af de helt store udfordringer, skolen står med netop nu. Han kalder derfor aftalens økonomi for ”urealistisk”.

 

”Skolen står med stadigt flere elever, der har brug for massiv specialpædagogisk støtte. Hver gang skal pengene findes i skolens budget. Det betyder, at skolerne tvinges til at spare på de forebyggende indsatser, og små problemer får lov at vokse sig store. Det er en kæmpe udfordring, og det mangler politikerne fortsat at forholde sig til,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.