DLF: Styrk lærernes retssikkerhed med klarere regler

19. juni 2024

Lærerne har brug for langt klarere regler for fysisk indgriben – det kommer DLF nu med et konkret bud på sammen med professor fra Københavns Universitet.

Mangel på klare regler bringer læreres retssikkerhed i fare, når de håndterer akutte episoder i skoledagen. Det har DLF desværre oplevet flere eksempler på. 

 

Derfor har foreningen bedt professor Jørn Vestergaard, der er professor emeritus ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, om at komme med et konkret bud på regler, der beskytter lærerne – og eleverne - bedre. 

 

Formand i DLF Gordon Ørskov Madsen forventer, at regeringen efter sommerferien er klar til at ændre bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen, så det bliver mere præcis end i dag. Her beskriver den, at lærere kan bruge ”magt i fornødent omgang”. 

 

”Er det magtanvendelse, når en lærer lægger en hånd på en elevs skulder, fordi en elev er ved at køre op? Det skal være lovligt at guide en elev væk fra en situation. Både for at beskytte den pågældende elev, men også for at beskytte de andre 27 i klassen”, siger han.

 

Han efterlyser derfor en langt mere præcis definition på, hvornår en handling er udtryk for magt, og vil bringe Jørn Vestergaards meget konkrete bud med ind i det videre arbejde for at styrke lærernes retssikkerhed på området.

 

Han mener også, at de nye regler skal medføre en pligt til dialog mellem læreren, ledelse og forældre, når der opstår episoder.

 

”Det vi ser nu er, at tingene ofte får lov til at køre op, fordi der er opstået misforståelser og forhastede konklusioner. Lærere skal træffe beslutninger i løbet af et splitsekund. Der skal tages hensyn til, at lærerne er i pressede situationer. Hvis man ikke får mulighed for at forklare sig, og der ikke er en samtale om hændelsen bagefter, så er man magtesløs. Det er helt urimeligt,” siger han.

 

Gordon Ørskov Madsen understreger, at ændrede regler ikke løser de strukturelle problemer, som i høj grad ligger bag behovet for magtanvendelse i skolen. Der skal derfor sættes massivt ind tidligt og forebyggende, så der kun sjældent er behov for reglerne.

 

Læs Jørn Vestergaards udgivelse