DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar!

08. november 2022

Danmarks Lærerforenings kongres sender et vigtigt budskab til det nyvalgte folketing.

Danmarks Lærerforening, forsamlet til kongres den 8. - 9. november 2022, sender et vigtigt budskab til det nyvalgte folketing. 

I den netop overståede valgkamp har børn og unges manglende trivsel været i fokus. Det er nu, I valgte politikere og det samlede folketing skal leve op til det store ansvar, som I er blevet givet.

Over hele landet står lærerne og folkeskolen i en umulig opgave. Lærerne møder hver eneste dag ind på skolerne med høje ambitioner om at levere den bedste undervisning, være i tæt relation med eleverne og støtte op om hver enkelt elev i fællesskabet. Men de rammer, der er sat for folkeskolen, umuliggør indfrielsen af ambitionerne. Mistrivslen blandt børn og unge, andelen af lærere der desværre forlader folkeskolen, og den lave søgning til læreruddannelsen taler et meget tydeligt sprog.

I år er det 10 år siden, Folketinget vedtog inklusionsloven. I 2022 står det klart, at inklusionsloven har slået fejl, og årsagen er klar og tydelig for alle - der mangler ganske enkelt ressourcer. Det er ikke muligt for hverken kommuner eller skoler at leve op folkeskolelovens § 3, stk. 2, og § 3a. Helt generelt har politikerne ansvaret for, at alle kommuner har en økonomi, der gør det muligt at overholde folkeskoleloven. Der skal sættes en stopper for, at det stiltiende accepteres, at loven brydes, eller at ressourcer, der er øremærket konkrete udmøntninger, ædes op af kommunale besparelser.

Hvis vi vil en god og fremtidssikret folkeskole, skal der afsættes markant flere ressourcer. Ressourcer der sikrer flere uddannede lærere, flere lærere omkring eleverne i den daglige undervisning, øget og bedre muligheder for efter-/videreuddannelse og en bedre understøttelse af PPR og øvrige støttefunktioner.

Der er et akut behov for at se på folkeskolens udfordringer, og der er i valgkampen talt meget om akutpakker til velfærdsområderne. Det kunne også gælde for folkeskolen, men en akutpakke kan ikke stå alene. Der skal langsigtede løsninger på bordet og reel vilje til at prioritere børn og unges fremtid, og så skal der skabes politisk ro om vores folkeskole.

Danmarks Lærerforening står klar med den fagprofessionelle hjælp og viden, men det er jer politikere, der har det overordnede ansvar for Danmarks fremtid, lev op til det!

Vedtaget af Danmarks Lærerforenings kongres, forsamlet til møde den 8. - 9. november 2022.