Elever i børnehaveklassen er blevet mindre skoleparate

19. august 2022

Ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening viser stor arbejdsglæde blandt landets børnehaveklasseledere, men peger også på en række områder, hvor der er behov for forbedringer.

Danmarks Lærerforening tog før sommerferien temperaturen på landets børnehaveklasseværelser med en undersøgelse blandt knap 1.000 børnehaveklasseledere.

De svarer samstemmende positivt tilbage på en række spørgsmål om deres job. Ni ud af ti ville fx stadig vælge at blive børnehaveklasseledere, hvis de skulle vælge igen, og samme andel glæder sig til at tage på arbejde om morgenen. Børnehaveklasselederne fremhæver især børnenes glæde, begejstring og nysgerrighed som det bedste ved deres arbejde.

Men børnehaveklasselederne sætter også fingeren på flere bekymrende udviklinger.

Seks ud af ti svarer, at børnehaveklasseeleverne blevet mindre klar til at gå i skole, sammenlignet med for fem år siden.

Lederne fremhæver især, at eleverne har fået sværere ved at håndtere konflikter, modtage en kollektiv besked og tage hensyn til hinanden.

Desuden oplever otte ud af ti børnehaveklasseledere,  at der er kommet flere børn med særlige behov, men at der ikke følger ressourcer med disse elever, når de starter i børnehaveklassen.

Endelig vækker skoledagens længde bekymring hos børnehaveklasselederne. Syv ud af ti svarer nemlig, at den – ud fra børnenes perspektiv – er for lang.

Læs resultater fra undersøgelsen her (pdf).