Enighed om OK24-forlig for Danmarks Lærerforenings medlemmer i staten

OK24
18. marts 2024

Parterne er nået til enighed om organisationsaftaler for DLF’s medlemmer på det statslige område. Dermed er alle tre arbejdsgiverområder afsluttet.

Parterne på det statslige område skrevet under på organisationsaftaler for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer i staten.

 

OK24 sikrer blandt andet generelle lønstigninger på 7,4 procent i perioden, hvoraf hovedparten udmøntes 1. april 2024. Derudover forhøjes lønnen for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler, og løn og pension hæves for undervisere på SOSU-skolerne. Derudover kan SOSU-underviserne fra 1. april 2025 vælge helt eller delvist at få udbetalt den del af pensionen, der overstiger 15 procent, som løn.

 

”Vi står nu med aftaler for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer, og jeg synes, vi står med et samlet resultat, vi kan være godt tilfredse med,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation:

 

”Vi har haft stort fokus på løn denne gang, og det har været vigtigt for os, at medlemmerne kan mærke en forskel på lønsedlen, så snart aftalen træder i kraft. Men aftalerne indeholder også mange andre gode elementer, der åbner nyt land og peger frem i tiden.”

 

Med alle tre arbejdsgiverområder på plads, er der aftaler for ansatte i regioner, kommuner og stat. Det betyder, at resultatet skal til urafstemning blandt medlemmerne.

 

Ved trepartsforhandlingerne, der ledte op til OK24, blev der aftalt sammenkædning på det regionale og kommunale område. Det betyder, at forligsmanden, når alle organisationsforhandlinger er afsluttet, vil sammenkæde aftalerne til en samlet mæglingsskitse, der efterfølgende vil blive sendt til afstemning.

 

Den statslige afstemning forventes at foregå parallelt med afstemningen på det regionale og kommunale område, men det statslige område er ikke en del af sammenkædningen.