Fælles opråb: Der skal passes bedre på offentligt ansatte

07. september 2023

Chikane af offentligt ansatte er et stigende problem, og det er urimeligt, at offentligt ansatte skal betale så høj en pris blot for at udføre deres arbejde. Det mener DLF og seks andre fagforbund, der er gået sammen om dette åbne brev.

Åbent brev skrevet af

  • Heino Kegel, Politiforbundet
  • Mona Strib, FOA
  • Anja C. Jensen, HK
  • Dorthe Boe Danbjørg, Dansk Sygeplejeråd
  • Gordon Ørskov Madsen, Danmarks Lærerforening
  • Bo Yde Sørensen, Fængselsforbundet
  • Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening

"Samfundets velfærdshelte har brug for, at du som justitsminister tager affære. Sosu-assistenter, politifolk, lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, fængselsbetjente, administrative medarbejdere og andre offentligt ansatte er bærende kræfter i vores velfærdssamfund.

De er garanter for, at vi alle sammen kan blive behandlet, passet på, uddannet, hjulpet, udfolde os og leve gode liv. Desværre bliver mange offentligt ansatte ikke altid behandlet med samme ordentlighed, som de selv går på arbejde med hver dag.

Vores medlemmer oplever i stigende grad chikane. De bliver udstillet, delt og ligefrem hånliggjort og nedgjort på blandt andet digitale medier, blot fordi de har passet deres arbejde i ofte svære, dramatiske eller pressede situationer.

Det påvirker hver enkelte medarbejder dybt, blandt andet fordi chikanen overskrider de private grænser, påvirker familien og de nærmeste og kan medføre sygemeldinger, arbejdsskader og desværre også i nogle tilfælde PTSD.

Det er helt urimeligt, at offentligt ansatte skal betale en så høj pris for at udføre deres arbejde.

Vi har tidligere påpeget problematikken med stigende chikane af offentligt ansatte for at få sat deres sikkerhed langt højere på dagsordenen. Det er lykkedes at sætte fokus på nogle af udfordringerne. Tidligere justitsminister Nick Hækkerup igangsatte et arbejde for at beskytte offentligt ansatte mod chikane, men der er fortsat ikke gennemført nogle tiltag, og arbejdet er tilsyneladende gået i stå efter sidste års folketingsvalg.

Det haster at få arbejdet sat i gang igen.

Beskyttelsen af offentligt ansatte i forhold til lyd- og videooptagelser, deling, nedgørelse, udstilling og genkendelse på digitale medier er slet ikke tidssvarende. Det samme gælder, når det kommer til muligheden for at forfølge, chikanere og hævne sig på offentligt ansatte, blandt andet ved brug af aktindsigt i personalemapper eller lignende.

Samfundet passer med sine nuværende regelsæt slet ikke tilstrækkeligt på de mennesker, som ellers netop skal passe på samfundet og borgerne. Det skal der rettes op på, hvis ikke det skal få mærkbare og ødelæggende konsekvenser – for den enkelte og for samfundet. Navnebeskyttelse bør, for nogle grupper af offentligt ansatte, eksempelvis være en del af løsningen. Vi har allerede store rekrutteringsudfordringer til den offentlige sektor. De skulle nødigt blive større.

Derfor vil vi gerne sende en klar opfordring til dig som justitsminister, og til resten af Folketinget, om at genoptage det lovarbejde, der blev sat i gang sidste år. Som faglige organisationer bidrager vi naturligvis meget gerne med vores viden og erfaring i arbejdet. Det skylder vi de dygtige og dedikerede mennesker, som hver dag gør en kæmpe forskel for alle andre."