Fælles opråb fra skoleforeninger: Rygterne om at nedlægge 10. klasse er bekymrende

Debat
07. juni 2024

At fjerne 10. klasse vil være som at skære i rødderne af vores uddannelsessystem. Vi risikerer at underminere en generation af unges muligheder for at træffe reflekterede valg om deres fremtid, skriver DLF og en række skoleforeninger i dette fælles debatindlæg.

Af Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Landsforeningen af 10. klasseskoler, Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening, Danmarks Private Skoler, De Frie Fagskoler, Friskolerne – Dansk Friskoleforening og Ungdomsskoleforeningen.

 

I en tid hvor samfundet efterspørger faglært arbejdskraft, er det mere nødvendigt end nogensinde at klæde vores unge ordentlig på til at træffe et kvalificeret valg om deres fremtid. Derfor undrer det os, at der går rygter om, at 10. klasse, som en del af grundskolen, skal nedlægges for at finansiere et nyt setup af ungdomsuddannelser.

 

Der kan være gode grunde til at reformere ungdomsuddannelserne. Men ikke på bekostning af 10. klasse. For hvad er det egentlig, vi mister, hvis 10. klasse forsvinder? Hvilken rolle spiller 10. klasse for en lang række af unge?

 

Hvert år tager over 30.000 unge 10. klasse. Det gør de af mange forskellige årsager. For nogen er en det en chance for at reparere eller udvikle deres faglighed. Andre har brug for at genfinde sig selv efter grundskolefravær. Og en del har brug for at blive et år ældre, inden de starter på en ungdomsuddannelse.

 

I 10 klasse er der tid, rum og professionelle voksne til at facilitere den store forandring, unge står overfor i overgangen til en ungdomsuddannelse og til at blive støttet i at kvalificere deres selvbestemmelse for at tage et reflekteret valg om uddannelse.
 

Og så er der dem, der dropper ud af første år på ungdomsuddannelser eller fra det påtænkte ungdomsår på en efterskole, hvor 10. klasse er et legitimt sikkerhedsnet, der på værdig vis griber og hjælper de unge med nyt mod og nye muligheder.

 

Ved at fjerne 10. klasse i kommunalt regi, på de frie fagskoler og frie grundskoler fratages mange af disse unge muligheder for at tænke sig om, forbedre sig, afprøve og forstå. Stik imod intentionerne kommer man til at skubbe på den acceleration og det præstationspres, der er et velkendt samfundsproblem.

 

Vi kan heller ikke lukke øjnene for, at vi øger kløften mellem dem, der har økonomisk formåen og dem, der ikke har, hvis det kun bliver de unge med forældre, der har råd til at betale for et efterskoleophold, som kan tage 10. klasse. Det er altså ikke kun en uddannelsesmæssig udfordring, men også en social og økonomisk udfordring at nedlægge 10. klasse.

 

Der er ikke noget i vejen med at give vores uddannelsessystem et eftersyn. Men eftersynet skal være grundigt og med øje for forbedringer. Vi bør omfavne og styrke 10. klasse, ikke afskaffe den, for den har sin berettigelse i uddannelseskæden, og den kan mere, end vi bruger den til nu.

 

Vi er sikre på, at hvis midlerne fra 10. klasse bliver brugt til etablering af en ny ungdomsuddannelse, så vil ændringen blive indhentet af en nødvendighed af at investere nye midler i sporskifter mellem ungdomsuddannelser.

 

I dag spiller 10. klasse - i et stærkt samarbejde med KUI (Kommunal Unge Indsats), uddannelser, erhverv, civilsamfund og foreninger – en central rolle i unges muligheder for at træffe valg på oplyst grundlag. Her ligger et meget stort fremtidigt udviklingspotentiale.

 

Lad os arbejde sammen om at forbedre og styrke dette afgørende trin i vores uddannelsessystem og gribe muligheden for fortsat at udvikle innovative læringsmiljøer, der både danner og uddanner unge i overgangen mellem ung til voksen.

 

Lad os i stedet for at haste unge igennem et system give dem tid til at vokse, modne og gøre sig klar til at tage velinformerede valg om deres fremtid. For det er i denne refleksion og modning, at fremtidens arbejdsmarked får de kompetencer, det har brug for.

 

Lad os bevare 10. klasse og lade den tælle i egen ret.

 

Læs indlægget i Altinget den 6. juni 2024