Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

25. april 2023

Folkeskolerne har svært ved at tiltrække og holde på de uddannede lærere. I flere kommuner har over 30 procent af underviserne ikke en læreruddannelse, og tendensen er stigende. ”Alvorligt og ikke holdbart,” mener Danmarks Lærerforening.

19 procent af de lærere, der i 2022 underviste i landets folkeskoleklasser, havde slet ikke en læreruddannelse. Det viser en analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har lavet for Danmarks Lærerforening. I 2012 var tallet kun ca. 10 procent, mens det i 2021 lå på 18 procent.

Samtidig er det i stigende grad personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der varetager undervisningen i folkeskolen. Fx er andelen af læreransatte med gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse steget fra 4 procent til 10 procent i løbet af de seneste ti år.

Tendensen bekymrer Danmarks Lærerforenings formand.

”Vi ser flere og flere undervisere uden læreruddannelse i folkeskolen. Størstedelen af dem er vikarer eller andre, der højst har studentereksamen med i bagagen. Det er alvorligt og ikke holdbart, for vi ved, at læreren er nøglen til at sikre både trivslen og elevernes udbytte af undervisningen. Det er en kompleks opgave at undervise, og det kræver en læreruddannelse at stå med det ansvar,” siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

Gordon Ørskov Madsen peger på, at løsningerne skal findes ved at gøre lærerfaget og arbejdet i folkeskolen attraktivt for de unge. Samtidig vil han have større fokus på at fastholde de erfarne lærere, der i stor stil forlader skolerne – og på at få nogle af de mere end 28.000 lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen, tilbage.

I sidste ende understreger han, at det er samme håndtag, der skal drejes på - og det handler om at forbedre lærernes arbejdsvilkår og muligheder for at løfte opgaverne.

”Skal vi knække kurven, handler det om at gøre lærerarbejdet mere attraktivt og sikre større overskud i hverdagen. Når vi spørger lærere, der har forladt folkeskolen, hvad der fik dem til at kaste håndklædet i ringen, svarer de typisk, at rammerne gør det umuligt at være den lærer, man gerne vil. Der er simpelthen for lidt tid til at løse de mange og komplekse opgaver, der ligger i lærerarbejdet. Skal vi lykkes med at tiltrække og fastholde de uddannede lærere, kræver det mere tid og større overskud, og det handler i bund og grund om investeringer i folkeskolen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Analysen fra AE viser store regionale og lokale forskelle på, hvor stor en andel af lærerstyrken, der mangler en læreruddannelse. I flere kommuner på Sjælland er det omkring hver tredje lærer, der ikke har en læreruddannelse.

”Lokalt ser vi nogle tal, der ligger skyhøjt. Der ligger et stort ansvar ude i kommunerne for at gøre en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde uddannede lærere til undervisningen, som jo faktisk er et krav i folkeskoleloven,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Læs analysen fra AE

Se fordelingen på kommuneniveau på stort kort eller se kortet nedenfor