Hver tredje lærer og børnehaveklasseleder udsat for vold

19. februar 2024

Mere end hver tredje lærer i folkeskolen er blevet udsat for vold på deres arbejdsplads det seneste år. På specialskoler og i børnehaveklasserne er andelen endnu højere. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

37 procent af lærerne og børnehaveklasselederne i folkeskolen har været ramt af slag, skub, spark eller spytklatter i løbet af det seneste år. For børnehaveklasselederne alene er andelen hele 60 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforenings totalundersøgelse, der foretages hvert andet år blandt alle medlemmer.

 

Thomas Andreasen, der er formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i DLF, er dybt bekymret for omfanget af vold og trusler. Alligevel er han ikke overrasket over tallene.

 

”Det overrasker mig desværre ikke, men det rammer mig stadig. Det er meget alvorligt, og er for mig at se et udtryk for, at hverdagen er alt, alt for presset, og at lærernes og børnehaveklasseledernes muligheder for at handle er begrænsede,” siger han og fortsætter:

 

”Som lærer står du ofte alene med 28 børn, hvoraf en håndfuld måske har særlige behov. Ofte går der lang tid, før der kommer den støtte, der er behov for, og i mellemtiden stiger konfliktniveauet i klassen. Tiden og overskuddet til at gribe konflikterne i opløbet mangler, og så er der risiko for, at det eskalerer.”

 

Danmarks Lærerforening har spurgt medlemmerne til oplevelser med vold, trusler og chikane siden 2019, og med undtagelse af et lille fald i 2021, hvor skolerne var nedlukket en del af året på grund af corona, har tallene ligget på samme høje niveau.

 

”Omfanget af vold og trusler i skolen er et strukturelt problem, og det er ikke noget, der går væk af sig selv. Det kræver strukturelle løsninger. Vi skal have flere faste og uddannede lærere, bedre mulighed for at lave mindre hold i undervisningen og hurtigere hjælp til elever med særlige behov. Og i sidste ende kommer det ned til, at der er behov for investeringer i folkeskolen,” siger Thomas Andreasen, formand for DLF’s arbejdsmiljø og organisationsudvalg.