Invester i et bedre indeklima for lærere og elever

Debat
12. juni 2024

Alt for mange skoler har i dag et dårligt indeklima på grund af gamle bygninger og mangel på mekanisk ventilation. Vi kan mindske lærernes sygefravær og skabe bedre trivsel og læring for eleverne, hvis Folketinget vil afsætte ressourcerne, skriver DLF og Blik- og Rørarbejderforbundet i dette debatindlæg.

Af Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening, og Henrik W. Petersen, formand for Blik- og Rørarbejderforbundet

 

De fysiske rammer omkring skolen spiller en stor rolle for elevernes og personalets trivsel. Vi ved, at gode fysiske rammer i bygninger, der lever op til moderne standarder, giver lærerne bedre muligheder for at levere god undervisning.

 

Og her må vi sige, at der er rum for forbedring. Særligt indeklimaet halter mange steder. På mange andre arbejdspladser i Danmark ville man ikke tillade de forhold, der råder i folkeskolen. 

 

Undersøgelser og massiv forskning viser, at et godt indeklima øger koncentrationsevnen, og det er derfor et vigtigt grundlag for trivsel og indlæring.

 

Vi ved også, at et dårligt indeklima spiller ind på sygefraværet. Udover det urimelige arbejdsmiljø, man udsætter elever og lærere for, er det altså også dyrt for kommunerne.

 

Et godt indeklima er derfor en god investering. Forskere fra DTU har anslået, at for en skole med 450 elever og 35 lærere vil investeringer i et godt indeklima over 20 år kunne reducere udgifterne til sygefravær med 12 mio. kr. 

 

Tænk, hvis vi brugte de penge på tolærerordninger, færre elever i klasserne eller andre tiltag, der kan skabe endnu bedre rammer for børnenes læring og trivsel i skolen. 

 

Alligevel har mange skoler ikke mekanisk ventilation, og kommunerne arbejder meget forskelligt med opgaven. Kun i få kommuner er der udarbejdet handlingsplaner, der tager sigte på at forbedre indeklimaet i skolerne. Det er nødvendigt, at man arbejder mere systematisk med at forbedre indeklimaet – både på den korte og på den lange bane.

 

Desuden har regeringen desværre lige stemt imod et forslag fra oppositionen om at forbedre indeklimaet i folkeskolen.

 

Det er skidt nyt, for hvis man virkelig vil noget med indeklimaet, så skal der, ligesom med for eksempel infrastruktur, afsættes midler til det fra staten. Kommunerne har ikke i dag den nødvendige økonomi til at forbedre indeklimaet alene. 

 

Vi synes det er ærgerligt, når vi med videnskaben i ryggen ved, hvordan vi skaber bedre arbejdsmiljø for elever og lærere, bedre indlæring og en bedre driftsøkonomi.

 

Vores håb er, at Folketinget alligevel finder sammen og gør det rigtige for elever og ansatte: Satser på et bedre indeklima på landets skoler.

 

Læs indlæg i A4 Arbejdsmiljø d. 12. juni 2024