Mere end hver tredje nyansatte lærer har ikke en læreruddannelse

09. november 2022

Over en tredjedel af de lærere, der er blevet ansat i folkeskolen de seneste to år, har ikke en læreruddannelse. Udviklingen bekymrer Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

Antallet af undervisere i folkeskolen uden læreruddannelse går den forkerte vej. Henholdsvis 36 og 38 procent af de undervisere, der er ansat i folkeskolen de seneste to år, har ikke en læreruddannelse.

I alt er 18 procent af underviserne i folkeskolen ikke læreruddannede, og andelen har været støt stigende siden 2012, hvor blot 10 procent af lærerne ikke var uddannede.

”Det er meget voldsomme tal. Læreren er helt afgørende for elevernes faglige og sociale udvikling, og når så mange undervisere ikke er læreruddannede, er det klart, at det har konsekvenser for børnenes skolegang,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Problemerne med at rekruttere og fastholde uddannede lærere er størst på Sjælland, hvor andelen af undervisere uden læreruddannelse i nogle kommuner ligger over 50 procent.

”Alt for få unge ser mod læreruddannelserne, og alt for mange erfarne lærere forlader folkeskolen. Det betyder, at folkeskolen over tid mister flere og flere uddannede lærere. Den udvikling skal vi have stoppet, så det igen bliver attraktivt både at blive og være lærer i folkeskolen,” siger DLF-formanden. 

Hovedparten af de nyansatte uden læreruddannelse har højst en studentereksamen med i bagagen. Gordon Ørskov Madsen understreger, at det ofte er gode unge mennesker, men at de mangler den lærerfaglighed, det kræver at undervise op mod 28 børn, hvoraf mange har særlige behov.

DLF-formandens ønske er, at flere af dem, der arbejder i folkeskolen uden en uddannelse, får lyst til at tage en læreruddannelse og vende tilbage. Samtidig arbejder formanden for, at flere af de lærere, der i dag arbejder uden for folkeskolen, kan lokkes til at vende tilbage:

”Vi har mere end 28.000 uddannede lærere, der arbejder uden for folkeskolen. Jeg hører ofte fra lærere, som er stoppet i folkeskolen, fordi de ikke har kunnet lykkes med opgaven. Men mange af dem vil gerne tilbage, hvis de får ordentlige rammer og tid til at gøre deres arbejde. Giver vi dem det, er jeg sikker på, at vi kan vende udviklingen,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Læs undersøgelsen her.