OK24: Aftale for 135.000 regionalt ansatte på plads

20. februar 2024

Parterne på det regionale område har indgået et 2-årigt forlig, der sikrer en ramme på 8,8 procent og forbedrer reallønnen for alle regionalt ansatte.

Parterne er nået til enighed om en aftale for ansatte i regionerne, der blandt andet sikrer en ramme på 8,8 procent og lønstigninger på 6,5 procent, hvoraf hovedparten udmøntes i år. Samtidig aftales en ekstraordinær udmøntning sidst i perioden, der sikrer, at de regionalt ansattes lønudvikling ikke sakker bagefter udviklingen på det private område.

 

 ”Det har været nogle intense forhandlinger. Vi lander et godt forlig, der betyder, at ansatte i regionerne kan se frem til gode lønstigninger de kommende to år. Derudover indeholder forliget en række vigtige ting, der fx handler om arbejdsmiljø, natarbejde og styrkelse af den danske model.

 

Jeg er også meget glad for, at aftalen sætter fuldt fokus på den fælles opgaveløsning og bedre udnyttelse af de forskellige faggruppers kompetencer,” siger Forhandlingsfællesskabets formand, Mona Striib, der har ledet forhandlingerne med regionerne.

 

Jeg er vældigt godt tilfreds med aftalen, der læner sig op ad de resultater, der ligger på det statslige og det kommunale område.

Gordon Ørskov Madsen, Formand Danmarks Lærerforening

 

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er glad for aftalen og fremhæver særligt den tidlige udbetalingsprofil, der sikrer, at medlemmerne, såfremt aftalen stemmes igennem, vil få et lønhop på 5,74 pct. allerede i år.

 

”Jeg er vældigt godt tilfreds med aftalen, der læner sig op ad de resultater, der ligger på det statslige og det kommunale område. Med aftalen sikrer vi en ramme på 8,8 procent over to år og generelle lønstigninger på 6,5 procent. Allerede 1. april vil medlemmernes løn stige med 4 procent, og det er noget, der kan mærkes,” siger Gordon Ørskov Madsen.

 

Aftalen omfatter også forbedringer på blandt andet barsel og bedre muligheder for at opspare frihed. Derudover afsætter aftalen 2 procent til organisationsforhandlinger.

 

Organisationsforhandlingerne for de enkelte grupper fortsætter den kommende tid på både det kommunale, det statslige og det regionale område. Danmarks Lærerforenings medlemmer på det regionale område omfatter lærere og konsulenter på regionale specialskoler og voksenspecialundervisning.