OK24: Aftale på plads for 500.000 ansatte i kommunerne

OK24
17. februar 2024

Parterne på det kommunale område er nået til enighed om en aftale, der sikrer en samlet ramme på 8,8 pct. over to år og generelle lønstigninger på 6,5 pct. i perioden. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen er tilfreds med aftalen.

Overenskomstforhandlingerne mellem parterne på det kommunale område er i den afsluttende fase. Efter langstrakte forhandlinger er parterne nu nået til enighed om en aftale på det generelle område, der gælder alle ansatte i kommunerne.

 

Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, er tilfreds med resultatet, der viderefører rammen fra den statslige aftale, der landede 11. februar, og omfatter en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent plus en ekstraordinær udmøntning sidst i perioden, der sikrer balancen mellem lønudviklingen på det offentlige og det private arbejdsmarked.

 

”Det har været svære forhandlinger, men jeg synes, vi er nået frem til et godt resultat. Jeg er navnlig tilfreds med, at vi får taget hånd om det efterslæb, vi har haft i forhold til det private arbejdsmarked. Vi lander en samlet ramme på 8,8 procent, samtidig med at vi samler op i slutningen af perioden og sikrer, at de kommunale lønninger følger med det private arbejdsmarked,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

 

Forhandlerne har prioriteret generelle lønstigninger højt, og DLF-formanden fremhæver, at lønnen vil stige med 5,74 procent allerede i år, såfremt aftalen stemmes igennem af medlemmerne.

 

”Rammen på 8,8 procent over to år betyder, at vi kan hæve lønnen betydeligt. Der kommer lønstigninger på mindst 6,5 procent i perioden, og langt hovedparten udmøntes allerede i 2024. Lønnen stiger med 5,74 procent i år. Det svarer til, at den gennemsnitlige lærer får 2300 kroner mere på lønsedlen hver måned,” siger Gordon Ørskov Madsen.

 

Ud over lønnen indeholder aftalen ifølge Gordon Ørskov Madsen også andre væsentlige forbedringer. Parterne er blevet enige om forbedringer på barselsområdet, så hele den øremærkede barsel nu løndækkes. TR-aftalen styrkes, så der bliver bedre muligheder for flere tillidsrepræsentanter på skoler med flere matrikler eller mange ansatte. Danmarks Lærerforenings medlemmer bliver omfattet af den tryghedspulje, der giver mulighed for at søge midler til efteruddannelse eller rådgivning ved afskedigelse grundet kommunale nedskæringer og omstruktureringer. Og samtidig giver aftalen mulighed for at opspare frihed, så eksempelvis 6. ferieuge kan puljes over flere år.

 

Den skønnede inflation i perioden er på 4,3 procent, og dermed er der tale om en reallønsforbedring på 2,3 procent plus de lønstigninger, der ligger i organisationsforhandlingerne. I alt har parterne med aftalen afsat 2 procent til organisationsforhandlingerne for de enkelte grupper.

 

”Det generelle forlig betyder, at vi nu forhåbentlig kan komme godt videre med den del af forhandlingerne, der gælder vores egne medlemmer. Her er lønnen også et tema, men vi har også andre vigtige krav, vi gerne vil igennem med,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.