OK24: Forlig på det statslige område

11. februar 2024

Parterne på det statslige område er nået til enighed om et toårigt forlig, der blandt andet sikrer reallønsfremgang til ansatte i staten og en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent suppleret med en ekstra udmøntning sidst i perioden, der kommer oven i de 8,8 procent.

Efter en uges intense forhandlinger i Finansministeriet er CFU – Centralorganisationernes Fællesudvalg, der forhandler på vegne af medarbejderne i staten, og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forhandler på statens vegne, nået til enighed om en aftale for ansatte på det statslige område.

 

”Vi har skabt et stærkt resultat, som giver reallønsfremgang oven på en periode, hvor alle har lidt reallønstab på grund af høj inflation. Vi har ved siden af resultatet på 8,8 procent aftalt en ekstraordinær lønforhandling i slutningen af 2025. Forhandlingen skal sikre, at det efterslæb, som vi kom ind med i OK24 i forhold til den private lønudvikling, senest i slutningen af 2025 bliver udlignet. Hvis der er ubalance, vil den blive udlignet med lønnen i november 2025,” udtaler formanden for CFU, Rita Bundgaard, i en pressemeddelelse.

 

Med aftalen, der gælder de kommende to år, sikres en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent. Rammen på det statslige område udstikker den økonomiske ramme for de kommende forhandlinger for ansatte i kommuner og regioner. Derfor har størrelsen på rammen været den helt store knast i forhandlingerne, understreger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen.

 

”Det har været lange og svære forhandlinger, der har været præget af, at vi står i en situation med stor usikkerhed om den fremtidige økonomi og udviklingen på arbejdsmarkedet. Vi har stået langt fra hinanden, og det er en aftale med mange kompromiser, men det til trods står vi med et resultat, jeg synes, vi kan være tilfredse med,” siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

 

Han fremhæver lønstigninger for medarbejderne i staten på 7,4 pct. over de kommende to år, hvoraf hovedparten udmøntes allerede 1. april 2024, såfremt aftalen stemmes igennem. Den resterende ramme skal blandt andet gå til midler til organisationsforhandlinger, skabe bedre rammer for tillidsrepræsentanternes arbejde og sikre bedre barselsvilkår. 

 

”Aftalen omfatter en reallønsfremgang på op mod 3,5 procent over de næste to år, og langt størstedelen udmøntes, så snart overenskomsten træder i kraft. Det kommer medlemmerne til at kunne mærke. Det er klart, at vi ikke med denne aftale får indhentet alt det tabte efter flere år med rekordhøj inflation, men vi kommer et godt stykke vej, og så bygger vi ovenpå ved OK26,” siger DLF-formanden.

 

De afsluttende kommunale forhandlinger har været udskudt, da de statslige forhandlinger har trukket ud. Nu ventes forhandlingerne på det kommunale område at fortsætte denne uge, hvor også de afsluttende regionale forhandlinger ventes at gå i gang.

 

Hent aftalen på CFU-net.dk