OK24: Kravudveksling på det kommunale og regionale område

15. december 2023

I dag er der udvekslet krav på det kommunale og regionale område mellem arbejdsgiverne, Forhandlingsfællesskabet og Lærernes Centralorganisation.

I går blev der udvekslet OK-krav på det statslige område, og i dag er turen så kommet til det kommunale og regionale område. Overenskomstforhandlingerne er dermed skudt i gang.

Danmarks Lærerforening vil nu læse arbejdsgivernes krav. Danmarks Lærerforening har forventninger til, at de kommende overenskomstforhandlinger skaber gode resultater på lønnen. Derudover er væsentlige temaer fx lærerstartsordning, kompetenceudvikling og seniorvilkår.

”Der er mange grupper, der ikke blev tilgodeset i trepartsforhandlingerne, og som nu med rette har forventninger til et godt OK-resultat. Det gælder også lærerne. Derfor vil vi kæmpe for et godt resultat ved OK24 – og her en lønnen selvfølgelig en topprioritet for os,” siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen, og fortsætter:

”Vi er også meget optagede af den akutte lærermangel på landets skoler. I dag er hver femte underviser i folkeskolen ikke læreruddannet. Og i 2030 kommer vi til at mangle 13.000 lærere. Manglen på lærere blev ikke løst ved trepartsaftalen. Derfor bliver løsninger på lærermanglen et hovedfokus for os ved overenskomstforhandlingerne.”


Danmarks Lærerforening har medlemmer på både det kommunale, regionale og statslige arbejdsmarked. Derfor medvirker foreningen gennem sit medlemskab af Lærernes Centralorganisation (LC) ved alle forhandlingsbordene og opstiller overenskomstkrav til alle disse forhandlinger.

Som forberedelse til OK24 har foreningen afholdt medlemsmøder, hvor medlemmernes input er indgået i foreningens proces for opstilling af krav til OK24.