OK24: Kravudveksling på det statslige område

14. december 2023

OK24 er nu formelt igangsat, efter der i dag er udvekslet krav på det statslige område mellem arbejdsgiverne, CFU og Lærernes Centralorganisation.

Overenskomstforhandlingerne er nu formelt skudt i gang, efter der i dag er udvekslet krav på det statslige område.

Danmarks Lærerforening vil nu læse arbejdsgivernes krav. Danmarks Lærerforening har forventninger til, at de kommende overenskomstforhandlinger skaber gode resultater på lønnen. Derudover er væsentlige temaer fx lærerstartsordning og seniorvilkår.


Danmarks Lærerforening har medlemmer på både det kommunale, regionale og statslige arbejdsmarked. Derfor medvirker foreningen gennem sit medlemskab af Lærernes Centralorganisation (LC) ved alle forhandlingsbordene og opstiller overenskomstkrav til alle disse forhandlinger. De kommunale og regionale krav udveksles fredag d. 15. december 2023 kl. 14.00.

Som forberedelse til OK24 har foreningen afholdt medlemsmøder, hvor medlemmernes input er indgået i foreningens proces for opstilling af krav til OK24.