Teknologiforståelse burde være en rettighed for alle elever

Debat
02. april 2024

Vi skal klæde vores børn og unge på til at tage magten over teknologien, i stedet for at den tager magten over dem. Derfor ser DLF frem til nyt fag om teknologiforståelse i folkeskolen, men ser et problem i, at det kun bliver et valgfag frem for et obligatorisk fag, skriver udvalgsformand Regitze Flannov i et debatindlæg i Ingeniøren Radar.

Regitze Flannov

Vi skal klæde vores børn og unge på til at tage magten over teknologien, i stedet for at den tager magten over dem.

Regitze Flannov

Forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening

Med den nye politiske aftale om folkeskolen introduceres et helt nyt fag om teknologiforståelse. Det har vi i Danmarks Lærerforening været store fortalere for – sammen med de andre aktører i Den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse.

Vi har det som lærere med at skele til folkeskolens formålsparagraf, der blandt andet siger, at skolen skal give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og lyst til at lære mere – og at vi skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre.


Som borger i dagens og fremtidens Danmark er digitalisering i alle aspekter en stor del af ens liv. AI, algoritmer, robotter, dataetik og meget andet er noget, man er nødt til at forholde sig til. Både muligheder og faldgruber er der nok af.


Eksperter taler om, at digitale teknologier er et nyt sprog, som vi skal lære for at kunne begå os og for at kunne deltage i vores demokrati. Derfor er det helt naturligt, at vi ruster eleverne i folkeskolen bedre til den nye digitale virkelighed ved både at tænke det mere ind i eksisterende fag og ved at indføre det som nyt selvstændigt fag.


Jeg oplever ofte, at folk automatisk tænker teknologiforståelse som et fag, hvor man som elev bliver klistret til en computerskærm. Sådan ser vi det bestemt ikke. Der skal bygges, afprøves og forsøges. Arbejdes på gulvet eller praktisk med opgaver uden for skolen.


Målet er nemlig ikke, at alle elever skal udvikle en professionel programmørfaglighed. Men alle børn og unge skal altså kunne tale det nye digitale sprog. Kunne bruge og præge digitale teknologier til eget formål. Kunne analysere, kritisere og give forslag til gentænkning af teknologiernes rolle i liv og samfund samt re-design af deres virkemåde.


Det handler fx om at forstå, hvordan teknologier forandrer det enkelte individs handlemuligheder, men også hvordan de påvirker vores basale værdier om åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Det handler altså om dannelse, men i høj grad også om kreativitet. At lave en podcast. Designe egne spil. Lave billedkunst på en helt ny måde.


At indføre og rodfæste en ny faglighed i folkeskolen er en kæmpe opgave. Der skal opbygges en dansk teknologiforståelsestradition, og det er vigtigt, at lærerne får kompetencer til at løfte opgaven med at undervise i teknologiforståelse. Det bliver kun en succes, hvis underviserne er trygge ved opgaven og klædt godt på fagligt. Det skal prioriteres, så vi kan opbygge den nødvendige fødekæde for at få kompetencerne hele vejen op igennem uddannelsessystemet.


Vi glæder os meget til opgaven med det nye fag, men ser dog – i lighed med nærmest alle parter på området - et stort problem i den nye politiske aftale: at det nye fag (ud over at indgå som element i fag) kun bliver et valgfag frem for et obligatorisk fag. Teknologiforståelse burde være en rettighed for alle elever.

Som valgfag vil det nemlig i høj grad vil blive valgt af elever, primært drenge, der allerede har kendskab til teknologi via fritidsinteresser eller familie. Den skævhed skal vi undgå.

 

Vi skal klæde vores børn og unge på til at tage magten over teknologien, i stedet for at den tager magten over dem. Det er helt afgørende, at vi får givet alle – uanset køn, postnummer og alder – de bedste muligheder for at kunne begå sig i et digitaliseret samfund. Det vil vi fortsat arbejde for i Danmarks Lærerforening.

Indlægget er bragt i Ingeniøren Radar den 28. marts 2024.