Uddannede lærere løfter elevers trivsel

25. maj 2023

Ny undersøgelse understreger uddannede læreres store betydning for elevernes trivsel i folkeskolen. En uddannet lærer løfter mærkbart trivslen hos eleverne sammenlignet med fx lærere med en gymnasial uddannelsesbaggrund.

En god og uddannet lærer er nøglen til at sikre trivsel hos eleverne i folkeskolen. Det viser en ny rapport fra Kraka og Deloitte.

Uddannede lærere løfter nemlig mærkbart trivslen sammenlignet med fx lærere med en gymnasial uddannelsesbaggrund. Da den samlede andel af elever med lav trivsel i folkeskolen lå på 12 procent i 2022, og den generelle trivsel er faldende, er der derfor et stort trivsels-potentiale ved at sikre, at det er læreruddannede, der står for undervisningen i folkeskolen.

”Analysen bekræfter virkelig behovet for, at vi får flere uddannede lærere ud i klasseværelserne. Det er en kompleks opgave at undervise og sikre trivsel i hele klassen, og det kræver en læreruddannelse at stå med det ansvar og sende eleverne godt videre i livet,” siger formand i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

"For at lykkes med at tiltrække og fastholde de uddannede lærere, skal vi investere i folkeskolen, så lærerne får bedre tid og større overskud. Det kommer både elever, lærere og samfundet til gode,” understreger han.

Læs hele rapporten fra Kraka og Deloitte (se kapitel 4 om folkeskolen)