Advokatfunktionen i DLF

Klientoplysninger vedrørende advokatfunktionen i DLF

Danmarks Lærerforening er fagforeningen for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper. Det er en partipolitisk uafhængig organisation med formål, som følger af foreningens vedtægter §§ 1 og 2.

Følgende klientoplysninger gives i medfør af de advokatetiske regler artikel 21.

Advokater i Danmarks Lærerforening er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og er registreret hos Advokatsamfundet.

Danmarks Lærerforenings advokat er en del af Advokatsamfundet.

Danmarks Lærerforening har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Danmarks Lærerforening har tegnet ansvarsforsikring og garanti er tegnet hos HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 København K.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Danmarks Lærerforenings advokater:

Advokat (L)
Camilla Bengtson
TLF: 33 69 64 53
Mail: CAB@dlf.org

Advokat
Jasper Sparre-Enger Lyngsig
TLF: 33 69 64 49
Mail: JSL@dlf.org

Advokatfuldmægtig
Kristina Riis Hougaard
TLF: 33 69 64 37
Mail: KRH@dlf.org