Kongres 2022

Danmarks Lærerforening afholder ordinær kongres 8.-9. november 2022.

Danmarks Lærerforenings ordinære kongres 2022 afholdes 8.-9. november 2022 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V .

Kongressen begynder 8. november 2022 kl. 14.15. 

Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter:

  1. Mødets åbning og valg af dirigenter
  2. Forretningsorden
  3. Inklusion
  4. Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv
  5. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
  6. Eventuelt.

Endelig dagsorden vil blive meddelt senest 3 uger før kongressen, jf. vedtægternes § 20, stk. 6.

Rækkefølgen for kongressens behandling af punkterne aftales med kongresdirigenterne.

Jf. vedtægterne er der følgende frister:

27. september: Frist for fremsættelse af vedtægtsændringsforslag (jf. §38, stk. 1- senest 6 uger før mødets afholdelse). 

28. september: Frist for fremsættelse af punkter/sager til dagsordenen (jf. §20, stk. 5 er fristen 6 uger før mødets afholdelse – første mødedag fraregnet).

12. oktober: Frist for udsendelse af vedtægtsændringsforslag til de delegerede (jf. §38, stk. 1 er fristen 4 uger før kongressen - første mødedag fraregnet).

18. oktober: Frist for udsendelse af endelig dagsordenødets åbning og valg af dirigenter.

Læs foreningens vedtægter her (pdf).