Om DLF

Kongres december 2020

Danmarks Lærerforening afholder ekstraordinær kongres 8. december 2020

Danmarks Lærerforening holder ekstraordinær kongres 8. december 2020. Den ekstraordinære kongres afvikles virtuelt.

Dagsorden

På kongressen vil de dagsordenspunkter, som ikke blev behandlet på den ordinære kongres 23. september 2020, blive behandlet. Det er punkterne:

1. Mødets åbning og valg af dirigenter
2. Forretningsorden
5. Er vi gearet til fremtiden?
6. Balance i hovedkassens økonomi
7. Grøn omstilling
8. Folkeskolens udvikling
9. Ændring af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter
11. Eventuelt

Livestream
Kongresen streames live. Du kan følge med her på siden.