Om DLF Kongres september 2020

10 - Valg af formand

Her kan du hente de udsendte dokumenter vedrørende punkt 10

10.0 - Valg af formand

10.1 - Regler for valg af formand på kongressen 2020

10.2 - Valgoplæg - Gordon Ørskov Madsen

10.3 - Valgoplæg - Morten Kvist Refskov

10.4 - Valgoplæg - Anders Liltorp

10.5 - Valgmøder om formandsvalg

10.6 - Udgået - Pia Henriksen har trukket sit kandidatur af helbredsmæssige årsager.

10.7 - Hovedstyrelsens opstilling af kandidat til formand

 

Gordon Ørskov Madsen er valgt som ny formand af Danmarks Lærerforening. 

 

Foreningen skal vælge ny formand. Det er foreningens kongresdelegerede, der vælger foreningens formand på kongressen den 23. september 2020.

Kandidater kan opstilles indtil umiddelbart inden selve valghandlingen på kongressen.

Alle almindelige medlemmer af Danmarks Lærerforening er valgbare til formandsposten.

Hovedstyrelsen udpeger forud for valget deres kandidat til formandsposten. Derudover kan kandidater opstilles af kongressen; forstået som de kongresdelegerede.