Mission & vision

Danmarks Lærerforenings mission og vision.

Mission for DLF

Danmarks Lærerforening arbejder for, at medlemmerne kan udføre arbejde af høj kvalitet til gavn for elever, borgere og samfund, og for at medlemmerne har et godt arbejdsliv.

Vision for DLF

Det er Danmarks Lærerforenings vision, at medlemmerne har et godt arbejdsliv og udfører arbejde af høj kvalitet i et uddannelsessystem og et samfund, som er karakteriseret ved følgende tre hovedområder:

 • Skolen for alle
 • Vi lærer for livet
 • Lærernes professionalisme

Visionens tre hovedområder kan udfoldes således:

”Skolen for alle” betyder

 • at uddannelse af høj kvalitet er offentligt finansieret og tilgængelig for alle. Der skal ikke kunne hentes profit ved salg af uddannelse
 • at skole og uddannelse opfattes som en investering – ikke en udgift
 • at folkeskolen er en samfundsbærende institution, hvor børn og unge med forskellige baggrunde og forudsætninger mødes i et forpligtende fællesskab
 • at folkeskolen er respekteret og attraktiv og det naturlige valg for forældre og elever og at frie skoler er et supplement til folkeskolen
 • at der er en aktiv borgerinddragende debat om formålet med at drive skole – og om hvilket samfund skolen skal ruste eleverne til

”Vi lærer for livet” betyder

 • at undervisningens formål er at gøre eleverne til livsduelige og dannede mennesker og aktive medborgere i et demokratisk samfund
 • at fagligheden i skolens undervisning kvalificerer eleverne til at bruge deres viden og færdigheder i en nytænkende og kreativ sammenhæng
 • at alle elever bliver støttet til at lære, så meget de kan
 • at alle har mulighed for livslang læring

”Lærernes professionalisme” betyder

 • at lærerne har arbejdsforhold der sætter dem i stand til at levere undervisning af høj kvalitet
 • at lærerne er veluddannede og fagligt opdaterede, så de kan træffe velfunderede valg og begrunde dem
 • at lærernes indsigt og professionelle viden er bærende for skolens udvikling og for de politiske løsninger og valg, deri alle led træffes for skolen
 • at lærerarbejdet er attraktivt med løn- og arbejdsvilkår, der tiltrækker de dygtigste og mest engagerede til faget