Principprogram

Læs om de grundlæggende principper, som organisationen bygger sin praksis på.

Principprogrammet henvender sig til foreningens organisationsvalgte til brug for de valg, der træffes i den daglige praksis og i foreningens politikudvikling.

Udover principperne indeholder principprogrammet en række overordnede politikker på væsentlige områder. I principprogrammet lægges der vægt på at beskrive Danmarks Lærerforenings holdninger og politik. Der kan således ikke findes oplysninger om al gældende praksis eller regler i overenskomster og lovgivning i principprogrammet.

Principprogrammet er vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres 2015.

Læs princripprogrammet