Arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø

Stress

Stress er en naturlig og ubevidst reaktion på f.eks. en usikkerhed, frygt eller et pres. Stress sætter kroppen i en alarmtilstand, klar til at handle.  Stressårsagerne kan ligge i ydre forhold og/eller i dine egne tanker.

Find fakta om stress og lær af andres erfaringer med forebyggelse.

Symptomer på stress

De typiske symptomer er søvnløshed, glemsomhed, koncentrationsbesvær, uforklarlige fysiske smerter eller en oplevelse af ikke at kunne prioritere sine opgaver og aldrig at blive færdig med sit arbejde.

Hvis du over en længere periode har de symptomer, eller hvis du har svært ved at slappe af og lægge arbejdet fra dig, bør du overveje, om du er ved at få stress.

Hvis du bliver opmærksom på at en kollega har nogle af symptomerne, kan det være en god ide at snakke med ham/hende om det.

Bed om hjælp

Ofte vil dine omgivelser have registreret dine stresssymptomer, længe før du selv gør. Det er vigtigt at lade andre hjælpe dig, hvis du føler dig stresset.

Kontakt eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder. Gå til lægen, hvis symptomerne ikke forsvinder hurtigt.

Mange arbejdspladser og kommuner har tilbud om psykologbistand ved stress. Her kan du se, hvor du skal henvende dig for at få psykologbistand.

Du kan også ringe til Danmarks Lærerforenings Rådgivning på 3369 6300

Din arbejdsplads skal have en stresspolitik

Arbejdspres og modstridende krav til arbejdet er typiske årsager til stress. Stress kan også skyldes samarbejdsproblemer. Det er arbejdspladsens ansvar at forebygge stress og tage hånd om problemerne, hvis de opstår.

Enhver offentlig arbejdsplads skal vedtage hvilken politik, der gælder for forebyggelse af stress og for hjælp til den ansatte, der rammes af stress. Dette aftales typisk i SU/MED-udvalget. Du kan læse mere i MED-HÅNDBOG - Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 

Værktøj til prioritering - prioriteringstrekanten

Du kan downloade disse tre filer til jeres arbejde med prioritering af opgaver. Når I bruger værktøjet til dialog om opgaverne, kan det bidrage til at reducere psykiske belastninger ift. stor arbejdsmængde og tidspres.

Prioriteringstrekanten  - Prioriteringstrekant - beskrivelse til A20 - Arbejdsopgaver til prioriteringstrekant

Værktøj til prioritering - kompleksitet i opgaven

For at undgå at en kollega oplever for stor arbejdsmængde eller kompleksitet i opgaverne kan I på din skole anvende et værktøj til at drøfte opgaveoversigterne. Det er pointen, at I drøfter ressourcer.

F.eks. får I måske øje på, at der skal allokeres flere ressourcer til særligt udfordrede klasser og/eller der justeres i opgavemængden for de lærere, der underviser klasser med elever med særlige behov/elever i mistrivsel og dermed har et øget forældresamarbejde og samarbejde med eksterne. Kig også på planlægningen så I ikke har en kollega der pludselig har 8 klasser til musik o. lign. 

Kompleksitet i opgaven