Barns 1. og 2. sygedag

Er du offentlig ansat, kan du få fri med løn på barnets 1. og 2. sygedag. Det er dog en betingelse:
  • at barnet er under 18 år og har ophold hos dig
  • at fraværet er nødvendigt af hensyn til barnet og 
  • at fraværet er foreneligt med forholdene på arbejdspladsen

Der kan være forskellige praksisser for afholdelse af barns sygedage på forskellige arbejdspladser. Kontakt derfor din TR eller lokale kreds for at høre nærmere om fravær ved barns sygdom på din arbejdsplads. 

Er du privatansat, vil det fremgå af din kontrakt eller overenskomst, hvordan du er stillet ift. barns sygdom. Kontakt din TR eller din lokale kreds for råd og vejledning.

Find din kreds