Barselsorlov

Forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditets-, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af det samme regelsæt som biologiske forældre.

Her kan du få hjælp til at planlægge din orlov og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser i forbindelse med barsel.

Få hjælp til at planlægge din orlov

Kontakt din lokale kreds, som kan hjælpe dig med at sammensætte din orlov og rådgive dig.

Find din lokale kreds

Barselsorlov