Sorgorlov

Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter. Du bør kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

Sorgorlov 

Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter.

Loven trådte i kraft d. 1. januar 2021, og de nye regler for sorgorlov betyder, at I som forældre har ret til at holde orlov fra arbejdet, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år. Lider du som mor af en graviditetsbetinget sygdom, kan din sorgorlov forlænges med sygdomsperioden – dog højst indtil 46 uger efter fødslen.

Du kan i samme perioder få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark – hvis betingelserne er opfyldt.

Læs mere om reglerne for sorgorlov på borger.dk

I forbindelse med OK21-forligene på det offentlige område, er det aftalt at udvide lønretten under sorgorlov, således at I som forældre har ret til løn under sorglov, svarende til barselslovens regler, dvs.:

  • Fuld løn i 26 uger, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldt 18. år. Dette gælder begge forældre/adoptanter.
  • Lider mor efter fødslen af en graviditetsbetinget sygdom forlænges lønretten med sygdomsperioden – dog højst indtil 46 uger efter fødsel.

På det kommunale/regionale område træder retten til løn under sorgorlov i kraft d. 1. april 2022. På det statslige område træder retten til løn under sorgorlov i kraft d. 1. april 2021.

Retten til løn under sorgorlov på det kommunale/regionale område træder først i kraft d. 1. april 2022. Indtil dette tidspunkt gælder, at der er ret til løn under sorgorlov i 14 uger, hvis barnet dør inden den 32. uge efter barnets fødsel. Kontakt din kreds for at høre nærmere.

Mister du dit barn og skal holde sorgorlov, er reglerne sådan, at du uden ugrundet ophold skal give din arbejdsgiver besked om fraværet, herunder fraværets længde. Ring til din kreds og få hjælp til det praktiske overfor din arbejdsgiver

Er du privatansat vil det fremgå af din kontrakt, om du har ret til løn under sorgorlov. Kontakt din TR eller kreds for nærmere vejledning.

Bortadoption

Hvis barnet bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har I som forældre ret til orlov i 14 uger efter barnets bortadoption. Lider du som mor af en graviditetsbetinget sygdom efter fødslen, kan orloven forlænges med sygdomsperioden – dog højst indtil 46 uger efter fødslen. 

I har i samme periode ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark – hvis betingelserne er opfyldt.

Som offentlig ansat har du ret til fuld løn ved bortadoption inden d. 32. uge efter fødsel i disse perioder: 

  • Fuld løn i indtil 14 uger efter barnets bortadoption. Dette gælder begge forældre.
  • Lider du som mor af en graviditetsbetinget sygdom efter fødslen, forlænges lønretten med sygdomsperioden – dog højst indtil 46 uger efter fødsel. 

Er du privatansat skal du kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere om dine lønvilkår.