Tjenestemandspension

Som pensioneret tjenestemand har du ret til tjenestemandspension resten af livet.

Som tjenestemand kan du gå på pension før du når folkepensionsalderen, og i nogle tilfælde gå på pension fra den måned du fylder 60 år. 

 

Tidspunktet for hvornår du kan gå på “førtidspension” afhænger af dit ansættelsestidspunkt og dit fødselsår. 

 

Du kan få et overblik over, hvornår du kan gå på førtidspension. Det kan du se i skemaet her

Planlæg din pension

Pensionens størrelse

Pension til efterladte

Børnepension og børnepensionstillæg

Rådgivning

Kontakt din lokale kreds, som vil henvise dig til en konsulent som er specialiseret i tjenestemandspension.

Find din lokale kreds