Overenskomster

Find overenskomster og aftaler

Her finder du en oversigt over de væsentligste overenskomster og aftaler på det kommunale, regionale og statslige område.

Bliv klogere på overenskomster

Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingsystemet.

OK18-resultat (kommuner)

Her kan du læse mere om det overenskomstforlig, der blev indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

OK18-resultat (regioner)

Her kan du læse mere om resultatet på det statslige område, der er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

OK18-resultat (stat)

Her kan du læse mere om resultatet på det statslige område, der er indgået mellem CFU og staten (MOI).

OK18-forløbet

Læs om OK18-forløbet og se Anders Bondos videoer om forhandlingerne.

OK13-forløbet

Læs om lærerlockouten og download relevante dokumenter om forløbet omkring OK13.

Kampagnen: Er du OK?

Danmarks Lærerforening er medlem af FH og dermed også med i kampagneindsats ’Er du OK?’