Overenskomster

Find overenskomster og aftaler

Her finder du en oversigt over de væsentligste overenskomster og aftaler på det kommunale, regionale og statslige område.

OK21

Forberedelserne af overenskomstforhandlingerne 202...

Periodeforhandling om arbejdstid 2020

Den 11. august 2020 er der indgået en aftale om ar...

OK18-resultat (kommuner)

Her kan du læse mere om det overenskomstforlig, der blev indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

OK18-resultat (regioner)

Her kan du læse mere om resultatet på det statslige område, der er indgået mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN.

OK18-resultat (stat)

Her kan du læse mere om resultatet på det statslige område, der er indgået mellem CFU og staten (MOI).

OK18-forløbet

Læs om OK18-forløbet og se Anders Bondos videoer om forhandlingerne.

OK13-forløbet

Læs om lærerlockouten og download relevante dokumenter om forløbet omkring OK13.

Bliv klogere på overenskomster

Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingsystemet.

Kampagnen: Er du OK?

Danmarks Lærerforening er medlem af FH og dermed også med i kampagneindsats ’Er du OK?’