Overenskomstforhandlinger 2024

Danmarks Lærerforening har forhandlet ny overenskomst i 2024. Medlemmerne har stemt 'ja' til aftalen ved en urafstemning i april 2024.

Urafstemningen om OK24-resultatet er afsluttet. 

Både på det statslige, det kommunale og det regionale område er det blevet et ’ja’ fra Danmarks Lærerforenings medlemmer.

Overenskomstforhandlingerne er en kerneopgave for foreningen, som har til formål at forbedre jeres arbejdsvilkår. Løn, pension, arbejdstid, ferie, barselsregler, ansættelses- og opsigelsesbestemmelser mv., fastlægges i overenskomsten efter aftale mellem overenskomstens parter.

Kommunale OK24-resultat

Her kan du læse mere om resultatet på det kommunale område:

Forlig på det kommunale område

Regionale OK24-resultat

Her kan du læse mere om resultatet på det regionale område:

Forlig på det regionale område

Statslige OK24-resultat

Læs om elementerne i den statslige aftale:

Podcast: ErduOK24 

Danmarks Lærerforening har løbende udgivet podcasts om forløbet og resultatet af OK24. Lyt med og bliv klogere på forhandlingerne om den nye overenskomst. 

I første afsnit tager DLF's formand Gordon Ørskov Madsen og formanden for overenskomstudvalget Morten Refskov medlemmerne med bag kulisserne i forhandlingerne. Bl.a. løn, arbejdstid, inflation, et nyt folkeskoleudspil og trepartsforhandlinger fylder en del i samtalen og for de kommende forhandlinger om en ny overenskomst.
I andet afsnit giver Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov en status på forhandlingerne og trepartsaftalen, der landede i starten af december. Og så svarer de på nogle af de mange gode spørgsmål, der er kommet ind fra jer medlemmer.
I tredje afsnit sætter Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov fokus på, hvilke krav vi stiller, og hvilke krav arbejdsgiver stiller i OK-forhandlingerne.
I fjerde afsnit giver Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov en overflyvning på de tre generelle forlig og svarer på spørgsmål fra jer medlemmer.
I femte og sidste afsnit gennemgår Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov resultaterne af overenskomstforhandlingerne og den endelige aftale.

Har du spørgsmål til din overenskomst?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om dine vilkår.

Find din lokale kreds