Ansat i en kommune

Her kan du læse om din løn, hvis du er ansat i en kommune. Det er fx lærere og børnehaveklasseledere på folkeskoler og specialskoler og UU-vejledere. Læs mere om, hvad din løn består af her, eller gå direkte til din løn i menuen.

Sådan finder du din løn 

 

Her kan du læse om din løn som lærer i folkeskolen og børnehaveklasseleder. Hvis du ikke er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder, kan du læse, hvilke tillæg der er aktuelle for dig under de enkelte stillinger i menuen.

 

Er du i tvivl, kan du kontakte din kreds, som kan hjælpe dig.

I Danmark er vi opdelt i fem lønområder. Se hvilket område du hører til her.

 

 

Lærer i folkeskolen

Her har du mulighed for at se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen. Du kan være ansat enten på grundløn eller anciennitetsløn (personlig ordning). Er du i tvivl om, om du er på grund- eller anciennitetsløn, kan du kontakte din kreds.

 

De fleste folkeskolelærere er på grundløn og som nyuddannet lærer er du på løntrin 31 + 3.000 kr. i årligt grundbeløb. 

 

Efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse stiger lønnen for læreruddannede, du kan se skemaet nedenfor:

 

  Nyansat:
Trin 31 + 3.000
4 års beskæftigelse: 
Trin 35 + 3.000
8 års beskæftigelse: 
Trin 40
12 års beskæftigelse:
Trin 40 + 10.000
Område 0 31.819,50 34.021,00 36.712,83 38.027,54
Område 1 32.131,08 34.240,83 36.785,67 38.100,38
Område 2 32.346,66 34.392,91 36.836,17 38.150,88
Område 3 32.658,25 34.612,58 36.909,08 38.223,79
Område 4 32.873,91 34.764.83 36.959,58 38.274,29

Alle tal er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende. 

Grundbeløbene på 3.000 kr. og 10.000 kr. i tabellen er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på hhv. 4.732,95 kr. og 15.776,50 kr. og er medregnet i skemaet.

 

 

Børnehaveklasseleder

Langt de fleste børnehaveklasseledere er på grundløn og som nyuddannet børnehaveklasseleder er du på løntrin 28 + 4.000 kr. i årligt grundbeløb.  

 

Efter 4, 8 og 12 års beskæftigelse stiger lønnen, som angivet i skemaet nedenfor:

 

  Nyuddannet: 
Løntrin 28 + 4.000
4 års erfaring: 
Løntrin 31 + 4.000
8 års erfaring: 
Løntrin 33 + 2.000
12 års erfaring: 
Løntrin 37 + 2.000
Område 0 30.422,22 31.950,97 32.764,53 35.064,86
Område 1 30.789,38 32.262,55 33.032,86 35.230,11
Område 2 31.043,55 32.478,13 33.218,61 35.344,61 
Område 3 31.410,72 32.789,72  33.486,94  35.509,86 
Område 4 31.664,72  33.005,38  33.672,61  35.624,28 

Alle tal er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende.

Grundbeløbene på henholdsvis 2.000 kr. og 4.000 kr. i tabellen er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. De er per 1. april 2024 på henholdsvis 3.155,30 kr. og 6.310,60 kr. og er medregnet i skemaet. 

Tillæg

Som lærer i folkeskolen eller børnehaveklasselærer får du en række tillæg og de kan variere, alt efter om du er på grundløn eller anciennitetsløn.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om, hvordan du læser din lønseddel, eller om du får det rigtige i løn, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds, som kan hjælpe dig med at finde ud af det.

Find din lokale kreds