Psykolog

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog.

Her kan du se hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog. Kan du ikke finde svar på det du søger, kan du kontakte din kreds og så vil de hjælpe dig videre. Alle tal på siden er opdaterede per 1. april 2024 og dermed gældende, medmindre der står andet.  

 

 

Løn for skolepsykologer

Alle skolepsykologer er på samme grundløn. Grundlønnen er løntrin 44 + 7.000 kr. i årligt grundbeløb. 

 

Løntrin 44 + 7.000 kr. 
40.684,96 kr. 

Grundbeløbet på 7.000 kr. er på år 2000-niveau og stiger, når lønsatserne stiger. Det er per 1. april 2024 på 11.043,55 kr. og er medregnet i skemaet.

 

Skolepsykologer på løntrin 43 steg til løntrin 44 pr. 1.4. 2016.

Skolepsykologer ansat før 1.4. 2016 der i kraft af lokale eller centrale aftaler er aflønnet på løntrin 45 eller højere bevarer hidtidige løntrin og får i stedet et tillæg på 5.500 kr. i årligt grundbeløb. Det er 8.677,08 kr. pr. 1. april 2024.

 

 

Løn for ledende skolepsykologer

Som ledende skolepsykolog eller psykolog med særlige beføjelser er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside

 

 

Lokale lønforhandlinger

Hvis du er ansat som skolepsykolog eller ledende skolepsykolog, er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn.

 

Det er din kreds, der står for de lokale lønforhandlinger.

Tillæg

Har du en autorisation som psykolog, får du et årligt tillæg på 34.900 kr. i grundbeløb (år 2000-niveau). Det svarer til 4.588,33 kr. mdr. (01.04.24)

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds