Privat ansat

Som privatansat er du enten ansat efter en individuel aftale eller efter en virksomhedsoverenskomst.

Virksomhedsoverenskomst  

 

Lærernes Centralorganisation har indgået overenskomst med en række private virksomheder, hvori der er fastsat løntrin, lønregulering samt vilkår for fx barsel, ferie, pension, krav på løn under sygdom osv. Du kan se listen med overenskomster her.

 

Den lokale kreds kan hjælpe med spørgsmål i forhold til overenskomsten. 

 

 

Individuelle lønvilkår 

 

På en række private virksomheder, hvor Danmarks Lærerforenings medlemmer arbejder, er der ikke en overenskomst for medlemmernes arbejde. Lønnen og vilkårene skal derfor aftales direkte mellem din arbejdsgiver og dig. Det er vigtigt, at du især er opmærksom på, at du kun har krav på fx pension, 6. ferieuge og fuld løn under barsel, hvis det er aftalt. Samtidig er en årlig regulering af lønnen også afhængig af, at dette kan aftales. 

 

 

Funktionærlov 

 

Hvis du er beskæftiget med undervisning, så er du ikke automatisk ansat i henhold til funktionærloven. Din kontrakt bør derfor henvise til funktionærloven. Ellers er du fx ikke berettiget til løn under sygdom. Din lokale kreds kan hjælpe og rådgive dig. 

 

 

Kend dine løn- og ansættelsesvilkår 

 

Der kan være stor forskel på lønniveauet og ansættelsesvilkårene på det private arbejdsmarked. Derfor anbefaler Danmarks Lærerforening, at du kender både lønnen og de øvrige ansættelsesvilkår, inden du siger ja til jobbet og eventuelt opsiger dit nuværende job. 

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om reglerne på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds