Ansat på en statslig overenskomst

Her kan du læse om din løn, hvis du er ansat i staten. Det er fx lærere og børnehaveklasseledere på private gymnasiers grundskoler og frie fagskoler og lærere på SOSU-skoler.

Løn 

 

Du kan være ansat på mange forskellige måder i staten. Fælles for alle ansættelserne på nær de timelønnede er, at din løn består af en basisløn og en række tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat, og hvilke opgaver du varetager.  

 

I nogle stillinger er det centralt aftalt, at du stiger i løn, når du har et vist antal års erfaring, mens du i andre stillinger stiger i forbindelse med de lokale lønforhandlinger.  

 

 

Tillæg 

 

Der er aftalt forskellige tillæg, alt efter hvor og hvordan du er ansat. 

 

  • Funktionstillæg: Du kan få tillæg for de opgaver og funktioner, der er i stillingen. 
  • Kvalifikationstillæg: Du kan få tillæg for dine kvalifikationer.  
  • Resultatløn: Du kan få lønforbedringer for at nå aftalte mål og resultater. Resultatløn aftales på forhånd og udbetales som en engangsbetaling. 
  • Engangsvederlag: Din tillidsrepræsentant eller kreds kan aftale med din arbejdsgiver, at du får udbetalt et engangsvederlag for et bestemt stykke arbejde, du har udført. 

 

Nogle af tillæggene vil være aftalt centralt i overenskomsten. De tillæg kan du læse mere om her.

 

Derudover har du mulighed for at få aftalt tillæg, resultatløn og engangsvederlag lokalt. Det er din tillidsrepræsentant eller kreds, der forhandler for dig.  

 

Du kan læse om løn og centralt fastsatte tillæg for din stillingsgruppe ved at klikke på linket i højre side.  

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Hvis du er ansat på et privat gymnasies grundskole, en fri fagskole eller en SOSU-skole, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om løn og vilkår på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds

Landskredsen

 

Er du ansat på en anden statslig overenskomst og dermed landskredsmedlem, kan du ringe til DLF på telefonnummer +45 33 69 63 00 og få mere at vide om dine løn- og ansættelsesvilkår.