Ansatte på frie fagskoler

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer på en fri fagskole.

Når du er ansat i en fri fagskole, får du en centralt aftalt løn, som består af en basisløn og en række faste tillæg. Du har også mulighed for at få tillæg, som er lokalt aftalte. 

  Trin 1: 0 års anciennitet Trin 2: 4 års anciennitet Trin 3: 8 års anciennitet Trin 4: 12 års anciennitet
Lærer 28.623,68 kr. 30.501,50 kr.  33.331,68 kr. 35.960,67 kr.

 

Løn for ledere på frie fagskoler

Som leder på en fri fagskole er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside

 

Tillæg

Som lærer på en fri fagskole får du en række centralt aftalte tillæg. 

 

Særligt tillæg (kostskoletillæg)

Lærere på frie fagskoler får et særligt tillæg for at arbejde på ubekvemme tidspunkter. Tillægget er på 23.087,66 kr. årligt svarende til 1.923,97 kr. om måneden. Tillægget er pensionsgivende. 

 

OK08-tillæg

Hvis du har mindre end 12 års anciennitet og er på trin 1-3, får du et OK08-tillæg. Tillægget er ikke pensionsgivende og bortfalder, når du har 12 års anciennitet og rykker op til trin 4. 

  Trin 1: 0 års anciennitet Trin 2: 4 års anciennitet Trin 3: 8 års anciennitet Trin 4: 12 års anciennitet
Årligt OK08-tillæg 6.385,95 kr. 9.701,73 kr. 9.701,73 kr. 0 kr.

Stedtillæg

Du får et stedtillæg, som kan være forskelligt, alt efter hvilken kommune du er ansat i, og hvilket løntrin du er på. Tillægget er på mellem 2.100 kr. og 13.800 kr. årligt.
Du kan finde din kommune og dit tillæg her

  

Undervisningstillæg

Hvis du har 640 undervisningstimer eller mere på et skoleår, får du et ikke-pensionsgivende tillæg per undervisningstime. 

  • 640 – 699,9 timer: 120,72 kr. per time 
  • 700 – 749,9 timer: 160,96 kr. per time 
  • 750 timer og derover: 201,19 kr. per time 

 

Øvrige centralt fastsatte tillæg  

Du får et pensionsgivende tillæg på 1.473,68 kr. årligt svarende til 122,81 kr. om måneden og et årligt pensionsgivende tillæg på 1.105,26 kr. svarende til 92,11 kr. om måneden. 

 

Derudover får du et pensionsgivende tillæg som kompensation for udfasning af 60-års-reglen. Tillægget er på 3.438,59 kr. årligt svarende til 286,55 kr. om måneden. 

 
Udligningstillæg

Lærere, der var ansat, da man 1. august 2000 og 1. august 2004 gik over til det nye lønsystem, får et personligt pensionsgivende tillæg, der er individuelt beregnet. Lærerne bevarer tillægget, så længe de er ansat. 

 

Lokalt aftalte tillæg

Ud over dine centralt aftalte tillæg kan din tillidsrepræsentant lave aftale med din arbejdsgiver om, at du får lokale tillæg for dine funktioner og kvalifikationer. Du har også mulighed for at få aftalt engangsvederlag og resultatløn.

Det kan du læse mere om her

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om løn og vilkår på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds