Ansatte på private gymnasiers grundskoler

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som ansat på et privat gymnasies grundskole.

Når du er ansat på et privat gymnasiums grundskoleafdeling får du en centralt aftalt løn, som består af en basisløn og en række faste tillæg. Du har også mulighed for at få tillæg, som er lokalt aftalte.

 

 

Løn for lærere

  Trin 1: 0 års anciennitet Trin 2: 4 års anciennitet Trin 3: 8 års anciennitet Trin 4: 12 års anciennitet
Lærer 28.623,68 kr. 30.501,50 kr. 33.331,68 kr. 35.960,67 kr.

Løn for børnehaveklasseledere 

  Trin 1: 0 års anciennitet Trin 2: 4 års anciennitet Trin 3: 8 års anciennitet Trin 4: 12 års anciennitet
Børnehaveklasseleder 27.763,32 kr. 29.104,68 kr. 30.191,11 kr. 32.109,24 kr.

Løn for ledere

Som leder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling er du ansat på lederoverenskomsten. Du kan læse mere på Skolelederforeningens hjemmeside.

 

Tillæg

Som lærer eller børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling får du en række centralt aftalte tillæg. 

 

OK08-tillæg

Hvis du har mindre end 12 års anciennitet og er på trin 1-3, får du et OK08-tillæg. Tillægget er ikke pensionsgivende og bortfalder, når du har 12 års anciennitet og rykker op til trin 4. 
  Trin 1: 0 års anciennitet Trin 2: 4 års anciennitet Trin 3: 8 års anciennitet Trin 4: 12 års anciennitet
Årligt OK08-tillæg 6.385,95 kr. 9.701,73 kr. 9.701,73 kr. 0 kr.

Stedtillæg

Du får et stedtillæg, som kan være forskelligt, alt efter om du er lærer eller børnehaveklasseleder, hvilken kommune du er ansat i, og hvilket løntrin du er på. Tillægget er på mellem 2.100 kr. og 13.800 kr. årligt. Du kan finde din kommune og dit tillæg her.

  

Undervisningstillæg

Du får et pensionsgivende tillæg for alle dine undervisningstimer i løbet af et skoleår.   

 

Lærere:  

 • 0 – 649,9 timer: 20,12 kr. per time  
 • 650 – 699,9 timer: 120,72 kr. per time  
 • 700 – 749,9 timer: 160,96 kr. per time  
 • 750 timer og derover: 201,19 kr. per time  
   

Børnehaveklasseledere:  

 • 0 – 749,9 timer: 27,52 kr. per time
 • 750 – 799,9 timer: 80,48 kr. per time  
 • 800 – 834,9 timer: 160,96 kr. per time  
 • 835 timer og derover: 201,19 kr. per time  
   

OK13-tillæg

Du får et pensionsgivende tillæg som kompensation for udfasning af 60-års-reglen. Tillægget er på 3.438,59
kr. årligt svarende til 286,55 kr. om måneden 

  

OK18-tillæg

Du får et årligt pensionsgivende tillæg på 1.105,26 kr. svarende til 92,11 kr. om måneden. 

  

Tillæg for special- og støtteundervisning

Du får et ikke-pensionsgivende tillæg for special- og støtteundervisning på 23,33 kr. per time. 

Du skal minimum have specialundervisning i 6 timer à 60 minutter ugentligt (svarende til 8 lektioner à 45 minutter) for at få tillægget på 23,33 kr. per time. 

Hvis du har specialundervisning i dansk for tosprogede elever, får du tillægget på 23,33 kr. for samtlige specialundervisningstimer i dansk. 
  

Souschef-tillæg

Har du som lærer en souschef-funktion, får du et pensionsgivende tillæg på 23.701,69 kr. svarende til 1.975,14 kr. om måneden. 

 

Udligningstillæg

Lærere, der var ansat, da man 1. august 2000 og 1. august 2004 gik over til det nye lønsystem, får et personligt pensionsgivende tillæg, der er individuelt beregnet. Lærerne bevarer tillægget, så længe de er ansat. 

 

Lokalt aftalte tillæg

Ud over dine centralt aftalte tillæg kan kredsen lave aftale med din arbejdsgiver om, at du får lokale tillæg for dine funktioner og kvalifikationer. Du har også mulighed for at få aftalt engangsvederlag og resultatløn. Det kan du læse mere om her

Hvad gælder på din arbejdsplads?

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds om løn og vilkår på din arbejdsplads.

Find din lokale kreds