Ernæring og sundhed

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Som professionsbachelor i ernæring og sundhed kan du blive placeret i to forskellige løngrupper alt efter dine arbejdsopgaver, erfaring og kvalifikationer. Du finder i fællesskab med din tillidsrepræsentant og din arbejdsgiver frem til din løngruppe, når du bliver ansat. 

 

Udover din basisløn, der er bestemt af din løngruppe, har du mulighed for at få lokalt forhandlede tillæg. 

 

De fleste professionsbachelorer i ernæring og sundhed er placeret i løngruppe 2 og enkelte i løngruppe 3. Løngruppe 1 nedlægges pr. 1. april 2025. 

 

 

Løngruppe 2

Løngruppe 2 er den mest almindelig løngruppe. Du vil komme i løngruppe 2, hvis du opfylder en eller flere af de tre punkter:   

  • Du har specialistfunktioner (fx ansættelse som tilsynsførende ved fødevareregionerne) 
  • Du har selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på betydende områder, hvor det er nødvendigt at have betydelig erfaring og viden. 
  • Du har et betydeligt ansvar og har kompetence til at træffe større afgørelser


Månedsløn, løngruppe 2

32.003,73 kr.

 

 

Løngruppe 3

Du vil komme i løngruppe 3, hvis du opfylder en eller flere af de tre punkter:  

  • Du har specialistfunktioner på højt niveau (fx i Fødevarestyrelsen) 

  • Du har selvstændigt, særligt kvalificeret arbejde på væsentlige områder, hvor det er nødvendigt at have meget stor erfaring og viden. 

  • Du har ledelsesbeføjelser, et betydeligt ansvar og har kompetence til at træffe større afgørelser.

 

Månedsløn, løngruppe 3

34.471,84 kr.

 

 

Ny løn  

Du har også mulighed for at få tillæg i forhold til dine kvalifikationer, funktioner og resultater. Det er din tillidsrepræsentant i samarbejde med Danmarks Lærerforening, der forhandler eventuelle tillæg for dig. 

 

Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, er det Danmarks Lærerforening centralt, der forhandler dine tillæg for dig. 

Landskredsen 


Hvis du er ansat som 
professionsbachelor i ernæring og sundhed, er du landskredsmedlem. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til DLF på telefonnummer 33696300 og få mere at vide om løn og vilkår på din arbejdsplads.