Undervisere på SOSU-skoler

Når du bliver ansat på en SOSU-skole, er det vigtigt at kende til lønnen, hvilken af de lokale kredse, du henføres til og hvad din uddannelsesbaggrund har af betydning.

Hvis du er uddannet lærer, professionsbachelor i ernæring og sundhed, ergoterapeut, fysioterapeut eller jordemoder hører du under Danmarks Lærerforenings forhandlingsområde.  

 

Vi har en fælles organisationsaftale og fællesoverenskomst med andre faglige organisationer. Der vil derfor også være undervisere på skolen, der er uddannet som fx sygeplejersker og pædagoger og som ikke hører under Danmarks Lærerforenings forhandlingsområde. 

 

SOSU-skoler er erhvervsskoler, der uddanner SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter og pædagogiske assistenter. 

 

Som udgangspunkt, kan man ikke få ansættelse på en SOSU-skole som nyuddannet. Du indplaceres på løntrin efter det antal års anciennitet du har opnået efter afsluttet eksamen på professionsbacheloruddannelsen, hvor du har anvendt din uddannelse. 

Løn

Som underviser på en SOSU-skole får du en centralt aftalt basisløn samt et undervisningstillæg.

Danmarks Lærerforening har lokale kredse rundt omkring i landet. Her kan du se, hvilken kreds, der hører til hvilken SOSU-skole. 

 

SOSU-skole

Kreds 

SOSU-H 011 Københavns Lærerforening
SOSU ZBC på Sjælland 050 Ringsted-Sorø Lærerforening
SOSU Nykøbing F 068 Lolland-Falsters Lærerforening
SOSU Fyn 082 Odense Lærerforening
SOSU Fredericia-Vejle-Horsens 112 Fredericia Lærerkreds
SOSU Esbjerg 100 Esbjerg Lærerforening
SOSU Syd 092 Aabenraa Lærerkreds
SOSU Øst 133 Århus Lærerforening
SOSU Nord 153 Aalborg Lærerforening
SOSU Herning 121 Herningegnens Lærerforening
SOSU Randers 130 Randers Lærerforening
SOSU Skive-Thisted-Viborg 143 Skiveegnens Lærerforening
Diakonissestiftelsen 012 Frederiksberg Lærerforening
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 071 Bornholms Lærerkreds

E-mail:

Kredsens mailadresser starter med det nummer, der står foran kredsens navn og ender på dlf.org. Københavns Lærerforening har fx 011@dlf.org

Hvilken kreds hører din SOSU-skole til?

Her kan du finde den kreds, der hører til din SOSU-skole.

Find din kreds