Ansatte på Røde Kors Asylcentre

Du kan være ansat som lærer, børnehaveklasseleder, skoleleder eller undervisningskonsulent i et Røde Kors asylcenter.

Når du er ansat i et asylcenter, består din løn af basisløn og centrale og lokalt forhandlede tillæg. 

 

Lærer

  Nyansat (månedsløn) Efter 4 års ansættelse (månedsløn) 
Lærer  33.013,10 kr. 35.408,55 kr.

 

Børnehaveklasseleder

  Nyansat (månedsløn) Efter 4 års ansættelse (månedsløn) 
Børnehaveklasseleder 31.658,24 kr. 34.062,79 kr.

 

Undervisningskonsulent

Månedsløn

39.822,32 kr. 

 

Timelønnet

Hvis du er ansat som timelønnet, skal du kontakte din tillidsrepræsentant for at få oplysninger om din timeløn og vilkår. 

  

Tillæg

Undervisningstillæg

Hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder og har flere end 690 undervisningstimer (790 undervisningstimer for børnehaveklasseledere) på et skoleår, får du et tillæg på 201,40 kr. per undervisningstime.  

  

Forhåndsaftalte kvalifikations- og funktionstillæg

Der er forhåndsaftalte funktions- og kvalifikationstillæg for lærere og børnehaveklasseledere på Røde Kors Asylcentre. Der gives tillæg for TR-funktionen samt IT-superbrugertillæg. Kontakt DLF for nærmere informationer. 

  

Personlige tillæg

Ud over de forhåndsaftalte tillæg har du mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater. De aftales lokalt af din TR og Danmarks Lærerforening centralt. 

 

Lokale lønforhandlinger 

Hvis du er aflønnet som skoleleder eller undervisningskonsulent er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er Danmarks Lærerforening centralt, der står for de lokale lønforhandlinger. 

Landskredsen   


Hvis du er ansat på Røde Kors Asylcentre, er du landskredsmedlem. Du kan derfor kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til DLF på telefonnummer +45 33 69 63 00 og få mere at vide om løn og vilkår på din arbejdsplads.