Konsulenter

Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent i staten.

Du kan være ansat i flere forskellige konsulentstillinger i staten. Din løn varierer, alt efter din stilling og dit ansættelsessted. 

 

Udover din basisløn er der mulighed for at aftale en række lokale og personlige tillæg. 

 

 

Konsulent på en professionshøjskole

På professionshøjskolerne kan du være ansat som pædagogisk konsulent eller undervisningskonsulent. Du kan kun være ansat som undervisningskonsulent, hvis du arbejder med tegnsprogsundervisning ved Center for Tegnsprog.   

 

Basisløn, pædagogisk konsulent: 

Månedsløn
39.811,27 kr.

 

Basisløn, undervisningskonsulent (Center for Tegnsprog på KP): 

Anciennitet  Månedsløn
Nyansat  29.266,78 kr.
1 års erfaring 30.205,74 kr.
2 års erfaring 30.876,37 kr.
3 års erfaring 31.547,10 kr.
4 års erfaring 32.217,72 kr.
5 års erfaring 32.888,35 kr.
6 års erfaring 33.559,08 kr.
7 års erfaring 34.497,94 kr.

 

Konsulent i Undervisningsministeriet 

Du kan være ansat som pædagogisk konsulent, specialkonsulent og chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent eller undervisningsinspektør). 

 

Som konsulent i Undervisningsministeriet, har du en fast basisløn. 

 

Basisløn, ansat i Undervisningsministeriet: 

Stilling Månedsløn
Pædagogisk konsulent  43.997,65 kr.
Specialkonsulent  45.282,72 kr.
Chefkonsulent (herunder undervisningskonsulent og undervisningsinspektør)  48.437,83 kr.

 

Tillæg

 

Særligt årligt tillæg

Som pædagogisk konsulent ansat i Undervisningsministeriet får du et særligt tillæg på 1.074,56 kr. per måned. 

 

Andre tillæg

Du har mulighed for at få tillæg for dine funktioner, kvalifikationer og resultater. Det kan du læse mere om her.

 

Det vil i de fleste tilfælde være din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforenings sekretariat aftaler eventuelle tillæg med din arbejdsgiver. 

 

Hvis du er special- eller chefkonsulent i Undervisningsministeriet, kan du selv aftale eventuelle tillæg med din arbejdsgiver. Tillæggene skal efterfølgende godkendes af Danmarks Lærerforening. Du har også mulighed for at få Danmarks Lærerforening til at forhandle og aftale dine tillæg. 

  

 

Lokale lønforhandlinger 

Hvis du er aflønnet som konsulent (på nær undervisningskonsulent på Center for Tegnsprog) er de lokale lønforhandlinger ekstra vigtige, da det kun er igennem dem, at du har mulighed for at få en højere løn. Det er din tillidsrepræsentant, der i samarbejde med Danmarks Lærerforening står for de lokale lønforhandlinger.   

 

Landskredsen  


Hvis du er ansat som 
professionsbachelor i ernæring og sundhed, er du landskredsmedlem. Du kan kontakte din tillidsrepræsentant eller ringe til DLF på telefonnummer 33696300 og få mere at vide om løn og vilkår på din arbejdsplads.