Ansatte i staten med en læreruddannelse

Her kan du læse om din løn, hvis du er ansat på organisationsaftalen for ansatte i staten med en læreruddannelse.

Denne organisationsaftale dækker, hvis du får ansættelse i staten eller visse selvejende institutioner på baggrund af din læreruddannelse.  

 

Der er ingen aftalt grundløn eller anciennitetsstigninger etc. Din løn bliver forhandlet ved ansættelsen og ved de årlige lokallønforhandlinger. 

Landskredsen  

 

Hvis du er ansat på organisationsaftalen for ansatte i staten med en læreruddannelse, er du landskredsmedlem. Du kan derfor ringe til DLF på telefonnummer +45 33 69 63 00 og få mere at vide om løn og vilkår på din arbejdsplads.