Udmeldelse af Danmarks Lærerforening

Udmeldelse af Danmarks Lærerforening skal altid ske skriftligt.

Overvejer du at melde dig ud?

 

Skifter du job, hvor Danmarks Lærerforening ikke er den forhandlingsberettigede organisation på dit nye ansættelsessted, så er du ikke længere berettiget til medlemskab på almindelige vilkår. Men måske kan du i denne situation fortsætte dit medlemskab som særligt medlem. Kontakt os om hør om muligheden, da du så vil kunne opretholde medlemskab og medlemsfordele. 

 

Ring til Medlemsservice på 3369 6300 og hør, hvad vi kan tilbyde dig, når dine livsvilkår ændrer sig.


Dine kontante fordele ophører

Hvis du har tegnet en frivillig gruppelivsforsikring i Danmarks Lærerforening, vil du ikke længere kunne opretholde denne, når dit medlemskab stopper. Og har du en lønkonto hos Lån og Spar gennem DLF, vil dine priser og vilkår også ændre sig her.

 

En række medlemsfordele ophører, når du ikke længere er medlem, dem kan du læse om her medlemsfordele.

 

Udmeldelse skal ske skriftligt til din lokale kreds

 

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

 

Udmeldelsen gælder kun dit medlemskab af Danmarks Lærerforening. Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse eller anden a-kasse, og også ønsker at melde dig ud dér, så skal du selv kontakte den a-kasse, som du er med i for at blive meldt ud.

 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.

 

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse kan ske på to måder:

 1. 1

  Benyt kontaktformular på Min Side

  Brug [Kontakt DLF], [Vælg modtager] (kreds), udfyld [Emne], skriv din besked og send den.

   

  Min side
 2. 2

  Send en mail til din lokale kreds

  Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til din lokale kreds. 

Kontakt din kreds

Find kontaktoplysninger til din kreds

Søg på din kreds