Udmeldelse af Danmarks Lærerforening

Læs om udmeldelse, som skal ske skriftligt til din kreds.

Sådan melder du dig ud

Udmeldelse skal ske skriftligt ved at sende en mail til din lokale kreds. Find din lokale kreds

Du kan også benytte Min side, hvor du kan sende en besked til din kreds. Brug [Kontakt DLF], [Vælg modtager] (kreds), udfyld [Emne], skriv din besked og send den.

Udmeldelsen skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Eksempel: Er din udmeldelse dateret den 31. maj, vil den træde i kraft pr. 1. juli.

Udmeldelsen gælder alene dit medlemskab af Danmarks Lærerforening.

Hvis du er medlem af Lærernes a-kasse, og også ønsker at melde dig ud dér, skal du gøre det hos a-kassen.
Læs om udmeldelse af Lærernes a-kasse i deres vedtægter 

Særlige omstændigheder omkring udmeldelse

Du kan ikke melde dig ud, hvis der er varslet hel eller delvis konflikt for foreningens medlemmer.