Om fraktion 4

Bliv klogere på fraktion 4 og arbejdet i Danmarks Lærerforening.

Stemmeret og indflydelse

 

Som medlem af fraktion 4 har du indflydelse på foreningen. Du kan bl.a.:

 

 • Deltage i kredsgeneralforsamlinger og lokale kredsarrangementer.
 • Stemme og påvirke debatten og beslutningerne i din lokale kreds. 
 • Vælge fraktion 4's medlem af hovedstyrelsen.
 • Opstille og vælges til tillidsposter i foreningen.

 

I hovedstyrelsen har hovedstyrelsesmedlemmet fra fraktion 4 ikke stemmeret i sager, der omfattes af foreningens aftaleret - bortset fra sager, der omfattes af foreningens generelle aftaleret på det statslige område.

 • Ved urafstemningerne i FF-regi har ingen af fraktion 4´s medlemmer stemmeret.

 

Hovedstyrelsen

Medlem af hovedstyrelsen for fraktion 4 er Gitte Mailand Jensen. Du kan skrive til Gitte på gmje@dlf.org.

Kongresdelegerede

Fraktion 4 har valgt 10 kongresdelegerede for perioden den 1. april 2024 til den 31. marts 2026.
Har du brug for at kontakte din kongresdelegerede, så kontakt din lokale kreds.

 

 

Møder og valg i fraktion 4

 • Fraktion 4 afholder årsmøde én gang årligt i januar eller februar.
  • De deltagende er 44 lokalt valgte repræsentanter, 10 kongresdelegerede samt hovedstyrelsesmedlemmet for fraktion 4.
  • Her vælges de 10 kongresdelegerede samt suppleanter.

 

 • Valg i kredsen af repræsentanter til det forpligtende kredssamarbejde

  • Valget afholdes inden udgangen af oktober i lige årstal.
  • Kredsen er ansvarlig for indkaldelse og afvikling af valget.
  • Der skal vælges 2 repræsentanter til det forpligtende kredssamarbejdes opstillings - og valgmøde.
  • Du er som medlem af fraktion 4 valgbar og du har stemmeret.

 

 • Valg i de forpligtende kredssamarbejder

  • Valgene gennemføres i november måned i lige årstal.
  • Valget udskrives centralt af foreningen senest 15. oktober i medlemsbladet Folkeskolen. 
  • Der skal væges 4 årsmøderepræsentanter samt 4 suppleanter. 
  • Du er som medlem af fraktion 4 valgbar i din lokale kreds.
  • Er du valgt fra kredsen, er du stemmeberettiget til valget i det forpligtende kredssamarbejde.